Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu

dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych obrębów ewidencyjnych gminy Choroszcz: Miasto Choroszcz, Jeroniki, Krupniki, Klepacze, Łyski, Porosły, Turczyn, Sienkiewicze.

Na podstawie art. 21 ust. 4 i 5  ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1275 ze zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu obrębów ewidencyjnych: Miasto Choroszcz, Jeroniki, Krupniki, Klepacze, Łyski, Porosły, Turczyn, Sienkiewicze od dnia 10 września  2021 r. do dnia 9 listopada 2021 r., w siedzibie Urzędu Miejskiego w Choroszczy ul. Dominikańska 2 pokój nr 9, w godzinach pracy Urzędu: pon. 900 - 1700, pozostałe dni 730 – 1530.

 

Uproszczony Plan Urządzenia Lasu będzie podstawa naliczenia podatku leśnego.

W terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu od Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu.

Uwagi należy składać na piśmie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 grudnia 2021 roku.

Informuję ponadto, że projekty Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu opracowane zostały przez „TAXUS UL” Sp. z o.o. z siedziba w Warszawie, ul. Ochocka 14, na podstawie ewidencji gruntów i budynków uzyskanej z Wydziału Rolnictwa i Środowiska Starostwa Powiatowego w Białymstoku.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Sekretarz - Mirosław Zalewski

Data wytworzenia: 2021-09-10

Wprowadzający: Andrzej Sołowianiuk

Data modyfikacji: 2021-09-10

Opublikował: Andrzej Sołowianiuk

Data publikacji: 2021-09-10