Ogłoszenie Burmistrza Choroszczy z dnia 13.05.2021 r.

Burmistrz Choroszczy ogłasza ustny przetarg nieograniczony w dniu 20.05.2021 r. o godz. 11.00 w siedzibie Gminy Choroszcz w Choroszczy (sala konferencyjna) dotyczący sprzedaży samochodu ratowniczo - gaśniczego marki STAR 244.

Choroszcz 13.05.2021 r.

 

OGŁOSZENIE

Gmina Choroszcz na podstawie zarządzenia nr 192/2020 z dnia 11 grudnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania przetargów dotyczących zbycia ruchomości, stanowiących własność Gminy Choroszcz, ogłasza ustny przetarg nieograniczony w dniu 20.05.2021 r. o godz. 11.00 w siedzibie Gminy Choroszcz w Choroszczy (sala konferencyjna) dotyczący sprzedaży samochodu ratowniczo - gaśniczego marki STAR 244

 

Dane pojazdu:

Przebieg: 7 953 km                                                           Rodzaj skrzyni: Manualna

Data produkcji: 1984                                                         Liczba miejsc: 6 osobowy

Rodzaj paliwa: Olej napędowy (diesel)                             Kolor: Czerwony

Pojemność: 6842 cm3                                                       Ubezpieczenie: aktualne

Pojazd zarejestrowany: Tak                                               

Przegląd: brak

Cena wywoławcza  16 000 zł brutto

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie przelewem na nr konta 57 1020 1332 0000 1502 0946 0595 przed rozpoczęciem przetargu wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej tj. 1 600 zł.

Gmina Choroszcz zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu na każdym etapie zgodnie z  w/w zarządzeniem § 9.

Jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg uchyla się od zawarcia umowy bez uzasadnionej przyczyny we wskazanym przez Gminę terminie, Gmina może od zawarcia umowy odstąpić  i zatrzymać wniesione przez tego uczestnika wadium. W takim przypadku Gmina ruchomości ma prawo wybrać ofertę z najwyższym postąpieniem spośród pozostałych ofert.

Informacji na temat stanu technicznego udziela Pan Wojciech Grzybko –  Komendant OSP  Żółtki tel. 793 490 998. Oględzin pojazdu można  dokonać na placu OSP Żółtki 72 A, 16-070 Choroszcz.

 

 

Burmistrz Choroszczy

mgr inż. Robert Wardziński

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Burmistrz - Robert Wardziński

Data wytworzenia: 2021-05-13

Wprowadzający: Andrzej Sołowianiuk

Data modyfikacji: 2021-05-13

Opublikował: Andrzej Sołowianiuk

Data publikacji: 2021-05-13