Obwieszczenie Starosty Powiatu Białostockiego AR.6740.2.1.53.2020

dot. wydania decyzji Nr 2185 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej Inwestorowi: Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Monikę Jamiołkowską, pozwolenia na budowę gazociągu średniego ciśnienia do 0,5MPa, zlokalizowanego w ul. Niewodnickiej, Stawowej, Granicznej, Myśliwskiej, Polnej, Ciepłej, Słonecznej, Wodociągowej, Cichej, Wiosennej, drodze bez nazwy i innych ...

Starosta Powiatu Białostockiego

Borsucza 2, 15-569 Białystok

 

AR.6740.2.1.53.2020  

rej. 1464

 

OBWIESZCZENIE

STAROSTY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO

 

 

 

           W trybie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020r. poz. 256 tekst jednolity ze zm.), na podstawie art. 5a ustawy  z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020r. poz. 1333 tekst jednolity ze zm.), Starosta Powiatu Białostockiego zawiadamia, że w dniu 06.10.2020r., wydana została decyzja Nr 2185 zatwierdzająca projekt budowlany  i udzielająca Inwestorowi: Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Monikę Jamiołkowską, pozwolenia na budowę gazociągu średniego ciśnienia do 0,5MPa, zlokalizowanego w ul. Niewodnickiej, Stawowej, Granicznej, Myśliwskiej, Polnej, Ciepłej, Słonecznej, Wodociągowej, Cichej, Wiosennej, drodze bez nazwy i innych, na dz. ew. 12, 516/70, 516/69, 516/68, 478/4, 475/6, 475/3, 17, 389/8, 567, 389/7, 18, 389/19, 334, 9/1, 2, 331/8, 331/7, 328/9, 293/1, 3/1, 530/36, 530/35, 530/17, 521/15, 521/16, 499/2, 499/1, 501/1, 502/1, 503/1, 26, 487/5, 487/16, 488/10, 488/12, 689/6, 491/2, 491/9, 688, 478/5, 503/5, 487/15, 484/7, 484/4, 13/2, 470/1, 471/5, 471/4, 472/3, 476/5, 475/5, 458/27, 458/16, 15, 676, 286/58, 367/6, 368/4, 369/2, 369/10, 370/5, 371/7, 372/17, 373/11, 374/1, 375/12, 376/3, 378/4, 379/1, 381/1, 382/1, 385/3, 22/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Klepacze, w jednostce ewidencyjnej gm. Choroszcz.

                                                    

            Z decyzją tą strony mogą zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Białymstoku w Wydziale Architektury, ul. Borsucza 2, 15-569 Białystok, pok. 10 na parterze, w godzinach pracy urzędu (poniedziałek - czwartek 730-1530), wyłącznie po uprzednim umówieniu terminu wizyty TELEFONICZNIE POD NUMEREM 85 740 39 25.

           Stronom postępowania przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji do Wojewody Podlaskiego, za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14 dni od  jej doręczenia. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020r. poz. 256 tekst jednolity ze zm.), w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia poprzez obwieszczenie na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Choroszczy, w urzędowych publikatorach teleinformatycznych – Biuletynie Informacji Publicznej tych urzędów, a także w miejscu inwestycji, tj. od dnia 23.11.2020r. do dnia 07.12.2020r.

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Agnieszka Bogdanowicz - Wydział Architektury

Data wytworzenia: 2020-11-23

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2020-11-23

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2020-11-23