Ogłoszenie Burmistrza Choroszczy z dnia 28.04.2023 r.

o podstawowej kwocie dotacji po I aktualizacji na rok 2023 dla przedszkoli

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2082 ze zm.), Burmistrz Choroszczy ogłasza:

  1. podstawowa kwota dotacji po I aktualizacji na rok 2023 dla przedszkoli, o której mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych wynosi 16 270,20 zł;
  2. statystyczna liczba uczniów w przedszkolach gminnych wynosi 347, statystyczna liczba uczniów niepełnosprawnych w tych przedszkolach wynosi 0, statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju w tych przedszkolach wynosi 0;
  3. wskaźnik zwiększający: nie dotyczy;

 

rocznie

miesięcznie

PKD 100%

16 270,20 zł

1 355,85 zł

PKD 75 %

12 202,65 zł

1 016,89 zł

 

INFORMACJA DODATKOWA

* Zgodnie z art.17 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych:

Niepubliczne przedszkole niebędące przedszkolem specjalnym niespełniające warunków, o których mowa w art. 17 ust. 1, otrzymuje na każdego ucznia dotację z budżetu gminy w wysokości równej 75% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy.

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Winnicki

Data wytworzenia: 2023-04-28

Wprowadzający: Andrzej Sołowianiuk

Data modyfikacji: 2023-05-05

Opublikował: Andrzej Sołowianiuk

Data publikacji: 2023-05-05