Ogłoszenie Burmistrza Choroszczy

 

Burmistrz  Choroszczy

 

       Informuje, że zgodnie z art.35 ust.1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147, poz.2260 oraz z 2017  poz.624,820,1509,1529 i 1595) został wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Choroszczy, ul. Dominikańska 2, na okres 21 dni, wykaz lokali użytkowych znajdujących się w budynku komunalnym zlokalizowanym na nieruchomościach o nr. geod. 79/11 i 95/4 w Barszczewie, stanowiących własność Gminy Choroszcz,  przeznaczonych do użyczenia na rzecz Przedszkola Samorządowego im. Jana Pawła II w Choroszczy, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych przedszkola związanych z prowadzeniem działalności oświatowo-wychowawczej oraz zamieszczono na stronie internetowej: bip.choroszcz.pl  Urzędu Miejskiego w Choroszczy

 

Choroszcz. 15 luty 2018  r.

      Burmistrz

Robert Wardziński

 

 

Załącznik  do Ogłoszenia

                                                             Burmistrza Choroszczy z dnia 15.02.2018 r.

 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH  DO UŻYCZENIA

 

Na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm. poz.2260 oraz z 2017  poz.624,820,1509,1529 i 1595)

 

 

Burmistrz Choroszczy

 

podaje do publicznej wiadomości, że z zasobu nieruchomości Gminy Choroszcz zostały przeznaczone do użyczenia na rzecz Przedszkola Samorządowego im. Jana Pawła II w Choroszczy, następujące nieruchomości:

 

 1. Oznaczenie nieruchomości przeznaczonej do użyczenia:
 • Lokal użytkowy z powierzchnią przynależną o łącznej powierzchni 180,59 m2 położony w obrębie Barszczewo na działce o numerze geodezyjnym 79/11, dla której prowadzona jest  księga wieczysta  KW  BI1B/00125526/3  oraz  na działce o numerze geodezyjnym 95/4, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW  BI1B/00079128/5 .
 • Lokal użytkowy z powierzchnią przynależną o łącznej powierzchni 60,48 m2 położony w obrębie Barszczewo na działce o numerze geodezyjnym 79/11, dla której prowadzona jest  księga wieczysta  KW  BI1B/00125526/3  oraz  na działce o numerze geodezyjnym 95/4, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW  BI1B/00079128/5 .

 

 1. Opis nieruchomości:

     W/w nieruchomości są zabudowane budynkiem po byłym ośrodku zdrowia oraz po byłej szkole podstawowej. W chwili obecnej w budynku znajdują się: filia Przedszkola Samorządowego im. Jana Pawła II w Choroszczy, biblioteka i świetlica.

 

 1. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

     Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz w granicach administracyjnych obejmujących wyodrębnione obszary funkcjonalne zatwierdzonym uchwałą  Nr XXVII/244/01 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 27 grudnia 2001r. / Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 4, poz. 70 z dnia 20 lutego 2002r./ działki:

 

 - położone w obrębie wsi Barszczewo o nr geod. 79/11 i 95/4 są przeznaczone pod usługi oświatowe (szkół publicznych i niepublicznych, ognisk przedszkolnych)  istniejące i projektowane.                         

 

 

 1. Termin zagospodarowania nieruchomości:

- nie dotyczy.

 1. Cena nieruchomości:

- nie dotyczy

 1. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego:

- nie dotyczy

 1. Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu, dzierżawy lub użyczenia:

- nie dotyczy.

 1. Terminy wnoszenia opłat:

- nie dotyczy.

 1. Zasady aktualizacji opłat:

- nie dotyczy.

 1. Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży:

- nie dotyczy

 1. Pierwszeństwo nabycia:

- nie dotyczy.

 

    Szczegółowe  informacje udziela Referat Budownictwa i Gospodarki Lokalowej  Urzędu Miejskiego w Choroszczy, ul. Dominikańska 2,  pokój.21, tel. (085) 7132232.

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Burmistrz - Robert Wardziński

Data wytworzenia: 2018-02-15

Wprowadzający: Andrzej Sołowianiuk

Data modyfikacji: 2018-02-15

Opublikował: Andrzej Sołowianiuk

Data publikacji: 2018-02-15