Przedszkola - Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów 2022r.

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1930 ze zm.), Burmistrz Choroszczy ogłasza:

  1. podstawowa kwota dotacji na rok 2022 dla przedszkoli, o której mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych obowiązująca od 1 stycznia 2022 wynosi 13 609,27 zł;
  2. statystyczna liczba uczniów w przedszkolach gminnych wynosi 301, statystyczna liczba uczniów niepełnosprawnych w tych przedszkolach wynosi 0, statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju w tych przedszkolach wynosi 1;
  3. wskaźnik zwiększający: nie dotyczy;

 

rocznie

miesięcznie

PKD 100%

13 609,27 zł

1 134,11 zł

PKD 75 %

10 206,95 zł

850,58 zł

 

INFORMACJA DODATKOWA

* Zgodnie z art.17 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych:

Niepubliczne przedszkole niebędące przedszkolem specjalnym niespełniające warunków, o których mowa w art. 17 ust. 1, otrzymuje na każdego ucznia dotację z budżetu gminy w wysokości równej 75% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Burmistrz - Robert Wardziński

Data wytworzenia: 2022-01-17

Wprowadzający: Andrzej Sołowianiuk

Data modyfikacji: 2022-01-17

Opublikował: Andrzej Sołowianiuk

Data publikacji: 2022-01-17