AB-I.7820.2.2.2021.MB OBWIESZCZENIE WOJEWODY PODLASKIEGO z dnia 14 lutego 2022 r.

w sprawie zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego i udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji budowy drogi ekspresowej S-19, na odcinku od węzła Białystok Zachód (bez węzła) do węzła Białystok Księżyno (z węzłem) o długości około 16,7 km, wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie gmin: Choroszcz, Turośń Kościelna, Juchnowiec Kościelny, powiat białostocki , do czasu wydania przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku postanowienia w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia.

W załączeniu.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO Łukasz Miękisz Kierownik Oddziału w Wydziale Architektury i Budownictwa

Data wytworzenia: 2022-02-14

Wprowadzający: Andrzej Sołowianiuk

Data modyfikacji: 2022-02-17

Opublikował: Andrzej Sołowianiuk

Data publikacji: 2022-02-17