Karta Dużej Rodziny

OGŁOSZENIE

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choroszczy informuje, że wraz przyjęciem przez Radę Ministrów w dniu 27 maja 2014r. uchwały nr 85 w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (M. P. poz. 430) wprowadzona została ogólnopolska Karta Dużej Rodziny.

W związku z powyższym rodziny wielodzietne ( tj. rodziny mające na utrzymaniu troje lub więcej dzieci) od dnia 16 czerwca 2014r. mogą ubiegać się o wydanie takiej karty.

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.

Wnioski należy składać w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Choroszczy, ul. Dominikańska 2 w godz. 7.30-15.30.

Do wniosku o wydanie Karty Dużej Rodziny należy okazać odpowiednio oryginały lub odpisy dokumentów takich jak:

- dokument potwierdzający tożsamość

- w przypadku dzieci do ukończenia 18 roku życia- akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość

- w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia- dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole, w przypadku dziecka niepełnosprawnego orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności

- w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka

- w przypadku osób, o których mowa w art. 37 ust.2 ustawy z dnia 09 czerwca 2011r. o wspieraniu i systemie pieczy zastępczej zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka


Informacje o przysługujących uprawnieniach można znaleźć na stronie internetowej http://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/karta-duzej-rodziny

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Stanisława Jolanta Andruszkiewicz

Wprowadzający: Andrzej Sołowianiuk

Data modyfikacji: 2016-11-04

Opublikował: Andrzej Sołowianiuk

Data publikacji: 2014-06-17