AB-II.7821.12.2020.KG Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego

- dot. decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 11 lutego 2021 r., znak: AB-II.7821.12.2020.KG, uchylającej w całości decyzję Starosty Białostockiego z dnia 8 października 2020 r., znak: AR.6740.3.8.2020 udzielającą Burmistrzowi Choroszczy zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie z rozbudową dróg gminnych – ul. Świerkowej, ul. Gajowej i ulicy bez nazwy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w m. Krupniki, gm. Choroszcz i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji

W załączeniu

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Magda Leonowicz- Kierownik Oddziału w Wydziale Architektury i Budownictwa PUW

Data wytworzenia: 2021-02-11

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2021-02-18

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2021-02-18