INFORMACJA o uchwaleniu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

INFORMACJA

o uchwaleniu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz
w obrębach Barszczewo, Dzikie, Krupniki, Kruszewo, Mińce, Porosły, Żółtki i m. Choroszcz
.

Stosownie do art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zmianami)  zawiadamiam
o podjęciu przez Radę Miejską w Choroszczy Uchwały Nr LIII/496/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz w obrębach Barszczewo, Dzikie, Krupniki, Kruszewo, Mińce, Porosły, Żółtki
i m. Choroszcz.

Z treścią przyjętego dokumentu można zapoznać się w:


1. siedzibie Urzędu Miejskiego w Choroszczy, 16-070 Choroszcz, ul. Dominikańska

2. BIP-e Urzędu Miejskiego w Choroszczy, www.choroszcz.pl

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Robert Wardziński - Burmistrz Choroszczy

Data wytworzenia: 2024-01-22

Wprowadzający: Agnieszka Kopczewska

Data modyfikacji: 2024-01-22

Opublikował: Agnieszka Kopczewska

Data publikacji: 2024-01-22