OBWIESZCZENIE BURMISTRZA CHOROSZCZY

z dnia 30.07.2018 r.

Choroszcz, 30 lipca 2018 r.

 

 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA CHOROSZCZY

 
 

Na podstawie § 7 ust. 3 Załącznika do Uchwały Nr XXXV/341/2018 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 24 maja 2018 r. – Zasady Budżetu Obywatelskiego 2019 niniejszym przedstawiam listę projektów inwestycyjnych które zostaną poddane pod konsultacje z mieszkańcami Choroszczy w terminie od 03 do 17 września 2018 r.

Wszystkie zgłoszone projekty spełniają wymogi formalne i merytoryczne.


LISTA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH ZAKWALIFIKOWANYCH DO KONSULTACJI

W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2019

 

Lp.

NAZWA ZADANIA

SZACUNKOWY KOSZT

WNIOSKODAWCA

OPIS PROJEKTU

1

ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNEGO

NA OSIEDLU

JANA PAWŁA II

W CHOROSZCZY

75.000 zł

Barbara Kulesza

W ramach projektu planuje się zagospodarowanie części działki nr 1201/7 położonej na osiedlu Jana Pawła II w Choroszczy przy ul. Traugutta. Zagospodarowanie będzie polegało na zorganizowaniu placu zabaw i siłowni zewnętrznej na w/w działce oraz uporządkowaniu terenu poprzez np. zasianie trawy, wykonanie nasadzeń zieleni niskiej i niewielkiego ogrodzenia. Na placu zabaw zostaną ustawione elementy zabawowo-sprawnościowe, a w strefie przeznaczonej na siłownię elementy do ćwiczeń. Ustawione zostaną także ławki oraz kosze na śmieci.

CELE i UZASADNIENIE PROJEKTU

Celem projektu jest utworzenie ogólnodostępnego miejsca służącego poprawie warunków życia mieszkańców oraz ich integracji. Na osiedlu Jana Pawła II nie ma obecnie infrastruktury tego typu
i istnieje konieczność stworzenia miejsca zapewniającego dzieciom i młodzieży możliwość kreatywnej zabawy i odpoczynku. Siłownia będzie zachęcać do aktywnej rekreacji, a uporządkowany
i zagospodarowany teren będzie znakomitym miejscem do spotkań i integracji społeczności lokalnej. 

2

DOBRZE FUNKCJONUJACA OCHOTNICZA STRAZ POŻARNA W CHOROSZCZY WARUNKIEM BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW CHOROSZCZY

ORAZ JEDNOSTKĄ WSPIERAJACĄ ZASPOKOJENIE

WAŻNYCH POTRZEB SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

40.000 zł

Tadeusz Lewkowicz

W ramach projektu planowany jest montaż instalacji antywłamaniowej w budynku garażowo – gospodarczym OSP, dodatkowo zaplanowana jest naprawa nawierzchni placu manewrowego i wymiana uszkodzonej instalacji odprowadzającej wody opadowe. Planuje się także wymianę starej wadliwe działającej bramy na  funkcyjną bramę przesuwną i związaną z tym modernizację części ogrodzenia.

 

CEL i UZASADNIENIE PROJEKTU

 

Celem wykonania instalacji antywłamaniowej w budynku OSP w Choroszczy jest poprawa stanu zabezpieczenia przed kradzieżą lub zniszczeniem 4 pojazdów pożarniczych oraz specjalistycznego sprzętu i wyposażenia ratowniczego. Odtworzenie utraconego wyposażenia wymagałoby bardzo dużych nakładów finansowych i w związku z tym nie byłoby możliwe w krótkim czasie. Sytuacja taka w sposób zasadniczy wpłynęłaby na ograniczenie możliwości profesjonalnego działania jednostki OSP, funkcjonującej w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.

Naprawa placu manewrowego umożliwi prawidłową, bezkolizyjną i bezawaryjną komunikację na terenie strażnicy, zarówno w zakresie warunków sprawnego działania OSP, jak też zaspokojenia potrzeb mieszkańców, korzystających z pomieszczeń świetlicy OSP celem organizacji imprez okolicznościowych.

Wykonanie funkcyjnej bramy przesuwnej na teren strażnicy OSP zapewni sprawny i bezpieczny wjazd pojazdów pożarniczych, dysponowanych alarmowo do działań ratowniczych. Powiększone zostaną także możliwości manewrowe na placu, co w przypadku dużych gabarytowo samochodów OSP ma szczególne znaczenie.

3

STADION MIEJSKI
W CHOROSZCZY

64.000 zł

Wojciech Jastrzębski

W ramach projektu planuje się ułożenie chodnika prowadzącego do trybun i wykonanie ogrodzenia panelowego którego zadaniem będzie oddzielenie trybun od boiska. Ponadto planuje się wykonanie zadaszenia trybun.

 

CEL i UZASADNIENIE PROJEKTU

 

Kolejny etap modernizacji Stadionu Miejskiego i poprawy infrastruktury na obiekcie sportowym. Realizacja projektu poprawi jakość korzystania z obiektu, umożliwi komfortowe dojście do trybun i oglądanie wydarzeń sportowych bez względu na warunki atmosferyczne.

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Burmistrz - Robert Wardziński

Data wytworzenia: 2018-07-30

Wprowadzający: Andrzej Sołowianiuk

Data modyfikacji: 2018-07-31

Opublikował: Andrzej Sołowianiuk

Data publikacji: 2018-07-31