Wyjaśnienie treści zaproszenia do składania ofert dotyczące konkursu na wybór agenta emisji obligacji komunalnych Gminy Choroszcz

Choroszcz 24.07.2018 r

 

 

 

 

Wyjaśnienie treści zaproszenia do składania ofert dotyczące konkursu na wybór agenta emisji obligacji komunalnych Gminy Choroszcz

 

  W odpowiedzi na  skierowane do Emitenta zapytania dotyczące treści zaproszenia do składania ofert dotyczące konkursu na wybór agenta emisji obligacji komunalnych Gminy Choroszcz informujemy:

 

Zapytanie brzmiało:

 

  1. Czy w okresie ostatniego roku wszczęto przeciwko Gminie postępowanie egzekucyjne w kwocie wyższej niż 3.000 zł ?

 

Odp. Nie

 

  1. Czy Gmina aktualnie posiada nieujęte w sprawozdaniach budżetowych i wpf zobowiązania z tytułu:
    1. leasingu lub sprzedaży zwrotnej majątku komunalnego

 

Odp. Nie

 b. płatności ratalnych za wykonane dostawy lub zrealizowane usługi

 

Odp. Nie

 

c. subrogacji na podstawie art. 518 kodeksu cywilnego

 

Odp. Nie

 d. umów wsparcia na rzecz spółek komunalnych

 

 Odp. Nie

3. Proszę także o przesłanie sprawozdań RB za II kwartał 2018.

 Odp. Wszystkie sprawozdania Rb zostały zamieszczone na stronie: bip.choroszcz.pl.

 

   SKARBNIK

Maria Borodziuk

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Skarbnik - Maria Borodziuk

Data wytworzenia: 2018-07-24

Wprowadzający: Andrzej Sołowianiuk

Data modyfikacji: 2018-07-24

Opublikował: Andrzej Sołowianiuk

Data publikacji: 2018-07-24