Ogłoszenie z dnia 29.12.2020 r. w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego

dotyczący sprzedaży samochodu ratowniczo - gaśniczego marki TATRA 148ASC-32

Choroszcz 29.12.2020 r.

 

OGŁOSZENIE

Gmina Choroszcz na podstawie zarządzenia nr 192/2020 z dnia 11 grudnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania przetargów dotyczących zbycia ruchomości, stanowiących własność Gminy Choroszcz, ogłasza ustny przetarg nieograniczony w dniu 08.01.2021 r. o godz. 11.00 w siedzibie Gminy Choroszcz w Choroszczy (sala konferencyjna) dotyczący sprzedaży samochodu ratowniczo - gaśniczego marki TATRA 148ASC-32

 

Dane pojazdu:

Przebieg: 9300 km                                                           Rodzaj skrzyni: Manualna

Data produkcji:1972                                                         Liczba miejsc: 4 osobowy

Rodzaj paliwa: Olej napędowy (diesel)                            Kolor: Czerwony

Pojemność:12 666 cm3                                                     Ubezpieczenie: aktualne

Pojazd zarejestrowany: Tak                                               

Przegląd: brak

Cena wywoławcza  10 000 zł brutto

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie przelewem na nr konta 57 1020 1332 0000 1502 0946 0595 przed rozpoczęciem przetargu wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej tj. 1 000 zł.

Gmina Choroszcz zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu na każdym etapie zgodnie z  w/w zarządzeniem § 5 ust. 1.

Jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg uchyla się od zawarcia umowy bez uzasadnionej przyczyny we wskazanym przez Gminę terminie, Gmina może od zawarcia umowy odstąpić  i zatrzymać wniesione przez tego uczestnika wadium. W takim przypadku Gmina ruchomości ma prawo wybrać ofertę z najwyższym postąpieniem spośród pozostałych ofert.

Informacji na temat stanu technicznego udziela Pan Wojciech Grzybko –  Komendant OSP  Żółtki tel. 793 490 998. Oględzin pojazdu można  dokonać na placu OSP Żółtki 72 A, 16-070 Choroszcz.

 

     Burmistrz Choroszczy

mgr inż. Robert Wardziński

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Burmistrz - Robert Wardziński

Data wytworzenia: 2020-12-29

Wprowadzający: Andrzej Sołowianiuk

Data modyfikacji: 2020-12-29

Opublikował: Andrzej Sołowianiuk

Data publikacji: 2020-12-29