AR.6740. 3. 5. 2019 r. Obwieszczenie Starosty Powiatu Białostockiego z 22.09.2023 r.

- dot. wygaśnięcia decyzji Starosty Powiatu Białostockiego z dnia 16.10.2019 r., znak: AR. 6740.3.5.2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej Nr 1552B wraz z rozbudową i przebudową infrastruktury technicznej, budowę pętli autobusowej przy ulicy Dominikańskiej w m. Choroszcz, na działkach o nr ewid. 1537, 793/13, 793/15

W załączeniu

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: E. Karina Kurzewska - Dyrektor Wydziału Architektury

Data wytworzenia: 2023-09-22

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2023-09-22

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2023-09-22