Ogłoszenie Burmistrza Choroszczy z dnia 25.10.2023 r.

w sprawie podstawowej kwoty dotacji po II aktualizacji na rok 2023 dla przedszkoli

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1400), Burmistrz Choroszczy ogłasza:

  1. podstawowa kwota dotacji po II aktualizacji na rok 2023 dla przedszkoli, o której mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych wynosi 17 510,34 zł;
  2. statystyczna liczba uczniów w przedszkolach gminnych wynosi 325,67; statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno - wychowawczych w tych przedszkolach wynosi 0;
  3. wskaźnik zwiększający: nie dotyczy;

 

rocznie

miesięcznie

PKD 100%

17 510,34 zł

1 459,20 zł

PKD 75 %

13 132,76 zł

1 094,40 zł

 

INFORMACJA DODATKOWA

* Zgodnie z art.17 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych:

Niepubliczne przedszkole niebędące przedszkolem specjalnym niespełniające warunków, o których mowa w art. 17 ust. 1, otrzymuje na każdego ucznia dotację z budżetu gminy w wysokości równej 75% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy.

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Winnicki

Data wytworzenia: 2023-10-30

Wprowadzający: Andrzej Sołowianiuk

Data modyfikacji: 2023-10-30

Opublikował: Andrzej Sołowianiuk

Data publikacji: 2023-10-30