Ogłoszenie z dnia 21.12.2020 r. w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego

dotyczący sprzedaży samochodu ratowniczo - gaśniczego marki TATRA 148ASC-32

Choroszcz 21.12.2020 r.

 

OGŁOSZENIE

Gmina Choroszcz na podstawie zarządzenia nr 192/2020 z dnia 11 grudnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania przetargów dotyczących zbycia ruchomości, stanowiących własność Gminy Choroszcz, ogłasza ustny przetarg nieograniczony w dniu 29.12.2020 r. o godz. 11.00 w siedzibie Gminy Choroszcz w Choroszczy (sala konferencyjna) dotyczący sprzedaży samochodu ratowniczo - gaśniczego marki TATRA 148ASC-32

 

Dane pojazdu:

Przebieg: 9300 km                                                           Rodzaj skrzyni: Manualna

Data produkcji:1972                                                         Liczba miejsc: 4 osobowy

Rodzaj paliwa: Olej napędowy (diesel)                                 Kolor: Czerwony

Pojemność:12 666 cm3                                                     Ubezpieczenie: aktualne

Pojazd zarejestrowany: Tak                                               

Przegląd: brak

Cena wywoławcza  12 000 zł brutto

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie w kasie Gminy Choroszcz w Choroszczy ul. Dominikańska 2, 16-070 Choroszcz przed rozpoczęciem przetargu wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej tj. 1200 zł.

Gmina Choroszcz zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu na każdym etapie zgodnie z  w/w zarządzeniem § 5 ust. 1.

Jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg uchyla się od zawarcia umowy bez uzasadnionej przyczyny we wskazanym przez Gminę terminie, Gmina może od zawarcia umowy odstąpić  i zatrzymać wniesione przez tego uczestnika wadium. W takim przypadku Gmina ruchomości ma prawo wybrać ofertę z najwyższym postąpieniem spośród pozostałych ofert.

Informacji na temat stanu technicznego udziela Pan Wojciech Grzybko –  Komendant OSP  Żółtki tel. 793 490 998. Oględzin pojazdu można  dokonać na placu OSP Żółtki 72 A,                       16-070 Choroszcz.

Zastępca Burmistrza Choroszczy

Grzegorz Gabrian

 

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Gabrian - Zastępca Burmistrza

Data wytworzenia: 2020-12-21

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2020-12-21

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2020-12-21