Zapytanie ofertowe I z dnia 2 lutego 2022 r. na wykonanie zamówienia

pn. „Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz w obrębach Rogowo, Majątek Rogowo, Rogówek, Ruszczany, Zaczerlany, Kościuki i m. Choroszcz”.

Choroszcz, 2 luty 2022 r.

 

 

Zapytanie ofertowe

 

Gmina Choroszcz zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zamówienia pn.: Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz w obrębach Rogowo, Majątek Rogowo, Rogówek, Ruszczany, Zaczerlany, Kościuki i m. Choroszcz”. W załączeniu  przedkładam Specyfikację Warunków Zamówienia wraz z załącznikami. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego na Biurze Podawczym, do dnia 25.02.2022 r. do godz. 12.30.

Zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054, 2269, z 2022 r. poz. 25) do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ww. ustawy.

 

LINKI do uchwał intencyjnych

https://choroszcz.e-mapa.net/legislacja/dokument/7608/uchwalaxvi2020uchwala_intencyjna_mpzp.pdf

 https://choroszcz.e-mapa.net/legislacja/dokument/7609/uchwalaxvii2020zmiana_uchwaly_intencyjnej_rrr.pdf

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Zastępca Burmistrza - Mirosław Zalewski

Data wytworzenia: 2022-02-02

Wprowadzający: Andrzej Sołowianiuk

Data modyfikacji: 2022-02-03

Opublikował: Andrzej Sołowianiuk

Data publikacji: 2022-02-03