AR.6740.3.1.2022 Obwieszczenie Starosty Powiatu Białostockiego z dnia 01.02.2022

w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Starosty Powiatu Białostockiego z dnia 15.06.2021 r. znak: AR.6740.3.5.2021 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej rozbudowę drogi gminnej na działce o numerze ark.1/1.215 (obręb Choroszcz) oraz na działce o numerze ark.2.855 (obręb Żółtki) wraz z rozbudową i przebudową infrastruktury technicznej na działkach nr geod.: ark.1/1: 215; 24/3; 25/3; 26/1; 22/1; 21/1 - obręb 31 Choroszcz, jedn. ewid. m. Choroszcz oraz na działkach nr geod.: ark.2.855; 1007/1; 999/1 - obręb 30 Żółtki, jedn. ewid. m. Choroszcz

W załączeniu

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: E.Karina Kurzewska - Dyrektor Wydziału Architektury

Data wytworzenia: 2022-02-01

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2022-02-01

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2022-02-01