INFORMACJA o zatwierdzeniu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz

w obrębach Rogowo, Majątek Rogowo, Rogówek, Ruszczany, Zaczerlany, Kościuki i m. Choroszcz.

Choroszcz, 4 lipca 2023 r.

INFORMACJA

o zatwierdzeniu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz w obrębach Rogowo, Majątek Rogowo, Rogówek, Ruszczany, Zaczerlany, Kościuki i m. Choroszcz.

Stosownie do art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029, ze zmianami, ze zmianami)  zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Choroszczy Uchwały Nr XLVI/456/2023 z dnia 7 czerwca 2023 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz w obrębach Rogowo, Majątek Rogowo, Rogówek, Ruszczany, Zaczerlany, Kościuki i m. Choroszcz.

Z treścią przyjętego dokumentu można zapoznać się w:
1. siedzibie Urzędu Miejskiego w Choroszczy, 16-070 Choroszcz, ul. Dominikańska 2

2. BIP-e Urzędu Miejskiego w Choroszczy, www.choroszcz.pl

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Mirosław Zalewski - Zastępca Burmistrza

Data wytworzenia: 2023-07-04

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2023-07-04

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2023-07-04