Or – V.271.05.2021 Informacja Burmistrza Choroszczy

o prowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy

Choroszcz 06.10.2021 r

Or – V.271.05.2021

Informacja

Realizując obowiązek wynikający z art. 6c ust. 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 15 kwietnia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.), informuję o prowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy.

Jednocześnie wyznaczam 60 – dniowy termin liczony od dnia zamieszczenia przedmiotowej informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu tj. 6 października 2021 r., na złożenie przez właściciela nieruchomości oświadczenia spełniającego wymagania, o których mowa w ust. 3a, o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę, jeżeli właściciel nieruchomości jest objęty tym systemem.

 

Zastępca Burmistrza Choroszczy

mgr inż. Mirosław Zalewski

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Zastępca Burmistrza - Mirosław Zalewski

Data wytworzenia: 2021-10-06

Wprowadzający: Andrzej Sołowianiuk

Data modyfikacji: 2021-10-06

Opublikował: Andrzej Sołowianiuk

Data publikacji: 2021-10-06