G-I.6822.8.2024 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA CHOROSZCZY

o wydaniu decyzji Starosty Powiatu Białostockiego nr GKNII.6824.13.2024 z dnia 17.04.2024 r. w sprawie stwierdzenia nabycia przez Gminę Choroszczy prawa własności nieruchomości położonych w obrębie Klepacze, gmina Choroszcz, oznaczonych jako działki: nr geod. 9/1 o pow. 0,0614 ha, nr geod. 292/11 o pow. 0,1100 ha, użytkowanych dotychczas jako drogi ogólnodostępne

Choroszcz dn. 07.06.2024 r.

G-I.6822.8.2024

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

         Na podstawie art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775) w związku z art. 10 ustawy z dnia 13 lipca 2023 r. o szczególnych rozwiązaniach dotyczących regulacji stanu prawnego niektórych dróg ogólnodostępnych (Dz. U. 2023 poz. 1722) zawiadamiam o wydaniu decyzji Starosty Powiatu Białostockiego nr GKNII.6824.13.2024 z dnia 17.04.2024 r. w sprawie stwierdzenia nabycia przez Gminę Choroszczy prawa własności nieruchomości położonych w obrębie Klepacze, gmina Choroszcz, oznaczonych jako działki: nr geod. 9/1 o pow. 0,0614 ha, nr geod. 292/11 o pow. 0,1100 ha, użytkowanych dotychczas jako drogi ogólnodostępne. W/w decyzja stała się ostateczna w dniu 23.05.2024 r. 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Zdzisław Dorożko - Kierownik Wydziału

Data wytworzenia: 2024-06-07

Wprowadzający: Agnieszka Kopczewska

Data modyfikacji: 2024-06-07

Opublikował: Agnieszka Kopczewska

Data publikacji: 2024-06-07