Aktualne konkursy ofert

 • Zarządzenie 592/2024 z 29.04.2024 r.

  2024-04-30 08:55:36

  w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2024r. na terenie Gminy Choroszcz poprzez organizację zajęć sportowych dzieci i młodzieży z zakresu karate

 • Zarządzenie 591/2024 z 29.04.2024 r.

  2024-04-30 08:50:51

  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2024r. na terenie Gminy Choroszcz poprzez organizację zajęć sportowych dzieci i młodzieży z zakresu karate

 • Zarządzenie 581/2024 z 04.04.2024 r.

  2024-04-04 15:09:56

  w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2024 r. na terenie Gminy Choroszcz

 • Zarządzenie 580/2024 z 04.04.2024 r.

  2024-04-04 15:06:38

  w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na terenie Gminy Choroszcz w 2024 r.

 • Zarządzenie 579/2024 z 04.04.2024 r.

  2024-04-04 15:03:20

  w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2024 r. pod nazwą „Promowanie trzeźwego stylu życia w Gminie Choroszcz poprzez działania sportowe z zakresu piłki nożnej”

 • Zarządzenie 574/2024 z 15.03.2024 r.

  2024-03-15 14:54:21

  Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2024 r. na terenie Gminy Choroszcz

 • Zarządzenie 573/2024 z 15.03.2024 r.

  2024-03-15 14:37:52

  ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2024 r. na terenie Gminy Choroszcz pod nazwą „Koszykarze na start”

 • Ogłoszenie Burmistrza Choroszczy z dnia 14 marca 2024 r.

  2024-03-14 15:11:52

  o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych na kandydatów do komisji konkursowych

 • Zarządzenie 569/2024 z 8.03.2024 r.

  2024-03-08 11:31:42

  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2024 r. na terenie Gminy Choroszcz

 • Zarządzenie 504/2023 z 18.07.2023 r.

  2023-07-20 08:30:01

  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór realizatora świadczenia zdrowotnego w roku 2023 z zakresu profilaktyki zdrowotnej określonej w programie polityki zdrowotnej „GRYPOODPORNI 65+”

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Sołowianiuk

Data wytworzenia: 2018-12-12

Wprowadzający: Andrzej Sołowianiuk

Data modyfikacji: 2018-12-12

Opublikował: Andrzej Sołowianiuk

Data publikacji: 2017-01-27