Informacje niejawne


Informacje niejawne:

  1. Oświadczenia majątkowe - część B wyłączona z jawności na podstawie art. 24 j ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013, poz. 594, poz. 645 i poz. 1318, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072)

  1. Rejestr skarg i wniosków - wyłączony z jawności na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014, poz. 1182 i poz. 1662 tekst jednolity)

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Łukaszewicz

Wprowadzający: Paweł Kamieński

Modyfikujący: Andrzej Sołowianiuk

Data modyfikacji: 2016-11-08

Opublikował: Andrzej Sołowianiuk

Data publikacji: 2003-06-26