GOSPODARKA ODPADAMI

 • Uchwała Nr XXI/238/2021 z 16.04.2021 r.

  2021-04-21 08:51:33

  w sprawie wzoru deklaracji o wysokość opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz formie i miejscu składania deklaracji

 • Uchwała Nr XXI/237/2021 z 16.04.2021 r.

  2021-04-21 08:49:39

  w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz ustalenia stawki opłaty podwyższonej, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny

 • Uchwała Nr XIX/213/2020 z 22.12.2020 r.

  2020-12-23 14:08:10

  w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków mieszkańców Gminy Choroszcz z tytułu opłat za odbiór segregowanych odpadów komunalnych

 • Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Choroszcz za rok 2019

  2020-04-30 08:53:01

 • Uchwała Nr XIII/142/2020 z dnia 13.02.2020 r.

  2020-02-19 10:34:20

  w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków mieszkańców Gminy Choroszcz z tytułu opłat za odbiór segregowanych odpadów komunalnych

 • Uchwała Nr XIII/141/2020 z dnia 13.02.2020 r.

  2020-02-19 10:32:04

  w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 • Uchwała Nr XI/108/2019 z 21.11.2019 r.

  2019-11-27 11:50:19

  w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz terminu i miejsca składania deklaracji

 • Uchwała Nr XI/107/2019 z 21.11.2019 r.

  2019-11-27 11:48:45

  w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz ustalenia stawki opłaty podwyższonej jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny

 • Uchwała Nr XI/106/2019 z 21.11.2019 r.

  2019-11-27 11:47:05

  w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę

 • Uchwała Nr XI/105/2019 z 21.11.2019 r.

  2019-11-27 11:44:31

  zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Choroszcz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Sołowianiuk

Data wytworzenia: 2016-10-25

Wprowadzający: Andrzej Sołowianiuk

Modyfikujący: Andrzej Sołowianiuk

Data modyfikacji: 2016-10-25

Opublikował: Andrzej Sołowianiuk

Data publikacji: 2016-10-25