Zarządzenia - 2013

 • ZARZĄDZENIE Nr 220/2013

  2013-04-12 00:00:00

  w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Złotorii, Złotoria 159a, 16 — 070 Choroszcz.

 • Zarządzenie 216/2013

  2013-04-02 00:00:00

  w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012r.

 • Zarządzenie Nr 215/2013

  2013-03-06 00:00:00

  w sprawie przekazania w trwały zarząd na rzecz Szkoły Podstawowej w Złotorii nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie 29 Złotorii

 • Zarządzenie Nr 213/2013

  2013-03-06 00:00:00

  w sprawie zmian w budżecie na 2013 r.

 • Zarządzenie Nr 214/2013

  2013-03-06 00:00:00

  w sprawie: ustalenia wzorów druków stosowanych w archiwum zakładowym w Urzędzie Miejskim w Choroszczy.

 • Zarządzenie Nr 212/2013

  2013-02-20 00:00:00

  w sprawie ustalenia dnia, na który ustalany jest kurs walut w celu dokonania rozliczenia kosztów podróży zagranicznej

 • Zarządzenie Nr 211/2013

  2013-02-15 00:00:00

  w sprawie nabycia przez Gminę Choroszcz w drodze darowizny, nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa — Agencja Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa, oznaczonych jako działki 23/17 i 268/9 położone w obrębie Łyski, gm. Choroszcz oraz jako działka 136/9 położona w obrębie Kruszewo, gm. Choroszcz.

 • Zarządzenie Nr 210/2013 z 08.02.2013 r.

  2013-02-08 00:00:00

  w sprawie zmiany planu kont

 • Zarządzenie Nr 209/2013

  2013-02-04 00:00:00

  w sprawie zmian w budżecie na 2013 r.

 • Zarządzenie Nr 208/2013

  2013-01-31 00:00:00

  w sprawie zmiany planu kont

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Sołowianiuk

Data wytworzenia: 2016-10-24

Wprowadzający: Andrzej Sołowianiuk

Data modyfikacji: 2016-10-24

Opublikował: Andrzej Sołowianiuk

Data publikacji: 2016-10-24