Zarządzenia - 2013

 • ZARZĄDZENIE NR 225/2013

  2013-05-17 00:00:00

  w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz uchwalonego uchwałą Nr XXVII/244/01 Rady Miejskiej w Choroszczy, obejmującego: w obrębie ewidencyjnym wsi Barszczewo – działki o nr geodezyjnym 74/1 i 74/2, w obrębie ewidencyjnym wsi Kruszewo – obszar położony na południe od drogi powiatowej o nr geodezyjnym 414/3, w obrębie ewidencyjnym wsi Złotoria – obszar położony na południe od drogi gminnej o nr geodezyjnym 558/1, w obrębie ewidencyjnym wsi Żółtki – działki o nr geodezyjnym 514 i 515

 • ZARZĄDZENIE NR 226/2013

  2013-05-17 00:00:00

  w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz uchwalonego uchwałą Nr XXVII/244/01 Rady Miejskiej w Choroszczy, obejmującego: w obrębie ewidencyjnym wsi Barszczewo – działki o nr geodezyjnym 74/1 i 74/2, w obrębie ewidencyjnym wsi Kruszewo – obszar położony na południe od drogi powiatowej o nr geodezyjnym 414/3, w obrębie ewidencyjnym wsi Złotoria – obszar położony na południe od drogi gminnej o nr geodezyjnym 558/1, w obrębie ewidencyjnym wsi Żółtki – działki o nr geodezyjnym 514 i 515

 • ZARZĄDZENIE NR 227/2013

  2013-05-17 00:00:00

  w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz uchwalonego uchwałą Nr XXVII/244/01 Rady Miejskiej w Choroszczy, obejmującego część działki o nr geodezyjnym 376/2 oraz część działki o nr geodezyjnym 376/12

 • Zarządzenie Nr 224/2013

  2013-05-16 00:00:00

 • Zarządzenie Nr 222/2013

  2013-05-07 00:00:00

  w sprawie zmian w budżecie na 2013 r.

 • ZARZĄDZENIE Nr 223/2013

  2013-05-02 00:00:00

  w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Złotorii

 • Zarządzenie Nr 221/2013

  2013-04-30 00:00:00

  w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego za 2012 r.

 • Zarządzenie Nr 217/2013

  2013-04-12 00:00:00

  w sprawie ustalenia zakładowego planu kont dla operacji „Remont świetlicy wiejskiej w Rogowie” realizowanej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013

 • Zarządzenie Nr 218/2013

  2013-04-12 00:00:00

  w sprawie zmian w budżecie na 2013 r.

 • Zarządzenie Nr 219/2013

  2013-04-12 00:00:00

  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Gminy Choroszcz wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Sołowianiuk

Data wytworzenia: 2016-10-24

Wprowadzający: Andrzej Sołowianiuk

Data modyfikacji: 2016-10-24

Opublikował: Andrzej Sołowianiuk

Data publikacji: 2016-10-24