Zarządzenie Nr 209/2013

w sprawie zmian w budżecie na 2013 r.

Zarządzenie Nr 209/2013

Burmistrza Choroszczy

z dnia 31.01.2013 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2013 r.

Na podstawie art. 257 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726, z 2011 r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707) oraz § 12 Uchwały Nr XIV/145/2012 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 28 grudnia 2012 r. zarządzam:

§ 1

Wprowadzić zmiany w planie wydatków budżetowych w, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- plan dochodów – 36 421 091 zł, w tym:

dochody bieżące – 29 138 099 zł,

dochody majątkowe – 7 282 992 zł

- plan wydatków – 35 711 033 zł, w tym:

wydatki bieżące – 27 430 081 zł,

wydatki majątkowe – 8 280 952 zł.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

inż. Jerzy Ułanowicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Kunikowska

Wprowadzający: Joanna Kunikowska

Data modyfikacji: 2013-02-04

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2013-02-04