Zarządzenie Nr 212/2013

w sprawie ustalenia dnia, na który ustalany jest kurs walut w celu dokonania rozliczenia kosztów podróży zagranicznej

Zarządzenie Nr 212/2013

Burmistrza Choroszczy

z dnia 19 lutego 2013 roku

w sprawie ustalenia dnia, na który ustalany jest kurs walut w celu dokonania rozliczenia kosztów podróży zagranicznej

Na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. z 2001r Dz U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) w związku z § 13 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz. U. Nr 236, poz.1991 ze zmianami), zarządzam co następuje:

§ 1

Do rozliczenia kosztów podróży zagranicznej, ustalam dzień:

1) przekroczenia granicy polskiej w drodze za granicę w przypadku podróży odbywanej środkami komunikacji lądowej,

2) startu samolotu w drodze za granicę z ostatniego lotniska w kraju w przypadku podróży odbywanej środkami komunikacji lotniczej,

3) wyjścia statku (promu) z portu polskiego w przypadku podróży odbywanej środkami komunikacji morskiej.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Dorota Tomicka

Wprowadzający: Dorota Tomicka

Data modyfikacji: 2013-02-20

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2013-02-20