Zarządzenie Nr 214/2013

w sprawie: ustalenia wzorów druków stosowanych w archiwum zakładowym w Urzędzie Miejskim w Choroszczy.

Zarządzenie Nr.214 /2013

Burmistrza Choroszczy

z dnia 05 marca 2013 r.

w sprawie: ustalenia wzorów druków stosowanych w archiwum zakładowym w Urzędzie Miejskim w Choroszczy.

Na podstawie rozdziału 4 Instrukcji archiwalnej stanowiącej załącznik nr. 6 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej , jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. Nr. 14, poz 67), zarządzam co następuje:

§ 1

Ustalam wzory druków stosowanych w archiwum zakładowym Urzędu Miejskiego w Choroszczy ;

a) formularz „ Wykaz spisów zdawczo-odbiorczych” zał. Nr.1

b) formularz „ Spis zdawczo-odbiorczy akt” zał. Nr. 2

c) formularz „Karta udostępnienia akt” zał. Nr. 3

d) formularz „Spis zdawczo-odbiorczy nośników” zał. Nr. 4

e) formularz „Ewidencja wypożyczonych akt” zał. Nr. 5

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Choroszczy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od 1 stycznia 2011 r.

Burmistrz Choroszczy

Jerzy Ułanowicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Dorota Tomicka

Wprowadzający: Dorota Tomicka

Data modyfikacji: 2013-03-06

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2013-03-06