Zarządzenia - 2013

 • Zarządzenie Nr 236/2013

  2013-06-17 00:00:00

  w sprawie zmian w budżecie na 2013 r.

 • Zarządzenie Nr 237/2013

  2013-06-17 00:00:00

  w sprawie zmiany w zarządzeniu Nr 11/05 Burmistrza Choroszczy z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie określenia zasad rachunkowości dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat

 • Zarządzenie Nr 233/2013

  2013-06-10 00:00:00

  w sprawie zaciągnięcia kredytu

 • Zarządzenie Nr 234/2013

  2013-06-10 00:00:00

  w sprawie zmiany planu kont

 • Zarządzenie Nr 235/2013

  2013-06-10 00:00:00

  w sprawie zmian w budżecie na 2013 r.

 • Zarządzenie Nr 230/2013

  2013-06-04 00:00:00

  w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz uchwalonego uchwałą Nr XXVII/244/01 Rady Miejskiej w Choroszczy

 • Zarządzenie Nr 231/2013

  2013-06-04 00:00:00

  w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz uchwalonego uchwałą Nr XXVII/244/01 Rady Miejskiej w Choroszczy, obejmującego obszar w obrębie ewidencyjnym wsi Turczyn, położony na południowy-wschód od drogi gminnej o nr geodezyjnym 30

 • Zarządzenie Nr 232/2013

  2013-06-04 00:00:00

  w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz uchwalonego uchwałą Nr XXVII/244/01 Rady Miejskiej w Choroszczy, obejmującego działki o nr geod. 52/3 i 53/3 w obrębie ewidencyjnym wsi Łyski

 • Zarządzenie Nr 229/2013

  2013-06-03 00:00:00

  w sprawie zmian w budżecie na 2013 r.

 • Zarządzenie Nr 228/13 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie

  2013-05-27 00:00:00

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Sołowianiuk

Data wytworzenia: 2016-10-24

Wprowadzający: Andrzej Sołowianiuk

Data modyfikacji: 2016-10-24

Opublikował: Andrzej Sołowianiuk

Data publikacji: 2016-10-24