Postępowania w sprawie decyzji środowiskowych

 • KLS-III.6220.3.2024 Obwieszczenie Burmistrza Choroszczy z dnia 13.06.2024 r.

  2024-06-13 13:09:47

  o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji metodą odkrywkową złoża kruszywa naturalnego KOŚCIUKI I położonego na dz. nr geod. 53/1 i 63/1 obręb Kościuki, gm. Choroszcz, powiat białostocki, woj. podlaskie

 • KLS-III.6220.3.2024 Obwieszczenie Burmistrza Choroszczy z dnia 23.04.2024r.

  2024-04-23 14:21:00

  o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji metodą odkrywkową złoża kruszywa naturalnego KOŚCIUKI I położonego na dz. nr geod. 53/1 i 63/1 obręb Kościuki, gm. Choroszcz, powiat białostocki, woj. podlaskie.

 • KLS-III.6220.21.2023 Obwieszczenie Burmistrza Choroszczy z dnia 23.02.2024r.

  2024-02-23 14:14:34

  o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie szlaku kajakowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Choroszcz w ramach zadania „Pisa-Narew szlak aktywnej turystyki wodnej” położone na dz. nr geod. 700 obręb Złotoria, gm. Choroszcz (jaz Złotoria).

 • KLS-III.6220.20.2023 Obwieszczenie Burmistrza Choroszczy z dnia 23.02.2023r.

  2024-02-23 14:11:04

  o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie szlaku kajakowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Choroszcz w ramach zadania „Pisa-Narew szlak aktywnej turystyki wodnej” położone na dz. nr geod. 700 obręb Złotoria, gm. Choroszcz (jaz Babino).

 • KLS-III.6220.19.2023 Obwieszczenie Burmistrza Choroszczy z dnia 23.02.2024r.

  2024-02-23 14:07:23

  o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie szlaku kajakowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Choroszcz w ramach zadania „Pisa-Narew szlak aktywnej turystyki wodnej” położone na dz. nr geod. 306 obręb Rogowo i 328 obręb Pańki, gm. Choroszcz (jaz Pańki).

 • KLS-III.6220.18.2023 Obwieszczenie Burmistrza Choroszczy z dnia 23.02.2024r.

  2024-02-23 14:03:05

  o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie szlaku kajakowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Choroszcz w ramach zadania „Pisa-Narew szlak aktywnej turystyki wodnej” położone na dz. nr geod. 414/6, 414/7, 876 obręb Kruszewo, gm. Choroszcz (Zerwany Most).

 • KLS-III.6220.9.2023 Obwieszczenie Burmistrza Choroszczy z dnia 8.02.2024 r.

  2024-02-08 12:27:58

  o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z pompownią ścieków i rurociągiem tłocznym wraz z zasileniem elektrycznym i sieci wodociągowej rozdzielczej na nieruchomościach położonych w m. Choroszcz przy ulicy Kolonia Gaj, Torfowej, Zielonej, Żwirowej Bocianiej (w zakresie kanalizacji sanitarnej na dz. nr geod. 375/70, 375/72, 375/74, 375/76, 1584/2, 375/64, 375/65, 375/69, 1565, 375/63, 375/60, 375/53, 355/2, 354/57, 375/87, 356/50, 356/68, 1566/1, 356/75, 356/99, 356/116, 356/78, 358/9, 356/105, 354/35, 1566/2, 358/3, 1589, 354/36, 354/31, 354/8, 356/103, 356/81, 356/113, 356/96, 356/71, 356/64, 356/40, 356/123, 356/121, 356/30, 354/28, 350/28, 356/88, 354/44 obręb Choroszcz, gm. Choroszcz).

 • KLS-III.6220.3.2023 Obwieszczenie Burmistrza Choroszczy z dnia 29.01.2024 r.

  2024-01-29 14:00:00

  o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie z rozbudową drogi powiatowej Nr 1548B Barszczewo – Ogrodniki (gm. Choroszcz) wraz z przebudową i budową niezbędnej infrastruktury technicznej”

 • KLS-III.6220.15.2023 Obwieszczenie Burmistrza Choroszczy z dnia 12.01.2024 r.

  2024-01-12 15:59:46

  o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu otworu rozpoznawczo-eksploatacyjnego (studziennego) nr 3 mającego za cel ujęcie wód podziemnych z utworów neogenu dla potrzeb wodociągu gminnego w miejscowości Rogowo na dz. nr 102/3 obręb Rogowo, gmina Choroszcz, powiat białostocki, woj. podlaskie.

 • KLS-III.6220.15.2023 Obwieszczenie Burmistrza Choroszczy z dnia 14.12.2023 r.

  2023-12-14 12:36:09

  o zebraniu pełnego materiału dowodowego przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu otworu rozpoznawczo-eksploatacyjnego (studziennego) nr 3 mającego za cel ujęcie wód podziemnych z utworów neogenu dla potrzeb wodociągu gminnego w miejscowości Rogowo na dz. nr 102/3 obręb Rogowo, gmina Choroszcz, powiat białostocki, woj. podlaskie

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Sołowianiuk

Data wytworzenia: 2016-10-25

Wprowadzający: Andrzej Sołowianiuk

Data modyfikacji: 2016-10-25

Opublikował: Andrzej Sołowianiuk

Data publikacji: 2016-10-25