Postępowania w sprawie decyzji środowiskowych

 • KLS-III.6220.9.2023 Obwieszczenie Burmistrza Choroszczy z dnia 8.02.2024 r.

  2024-02-08 12:27:58

  o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z pompownią ścieków i rurociągiem tłocznym wraz z zasileniem elektrycznym i sieci wodociągowej rozdzielczej na nieruchomościach położonych w m. Choroszcz przy ulicy Kolonia Gaj, Torfowej, Zielonej, Żwirowej Bocianiej (w zakresie kanalizacji sanitarnej na dz. nr geod. 375/70, 375/72, 375/74, 375/76, 1584/2, 375/64, 375/65, 375/69, 1565, 375/63, 375/60, 375/53, 355/2, 354/57, 375/87, 356/50, 356/68, 1566/1, 356/75, 356/99, 356/116, 356/78, 358/9, 356/105, 354/35, 1566/2, 358/3, 1589, 354/36, 354/31, 354/8, 356/103, 356/81, 356/113, 356/96, 356/71, 356/64, 356/40, 356/123, 356/121, 356/30, 354/28, 350/28, 356/88, 354/44 obręb Choroszcz, gm. Choroszcz).

 • KLS-III.6220.3.2023 Obwieszczenie Burmistrza Choroszczy z dnia 29.01.2024 r.

  2024-01-29 14:00:00

  o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie z rozbudową drogi powiatowej Nr 1548B Barszczewo – Ogrodniki (gm. Choroszcz) wraz z przebudową i budową niezbędnej infrastruktury technicznej”

 • KLS-III.6220.15.2023 Obwieszczenie Burmistrza Choroszczy z dnia 12.01.2024 r.

  2024-01-12 15:59:46

  o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu otworu rozpoznawczo-eksploatacyjnego (studziennego) nr 3 mającego za cel ujęcie wód podziemnych z utworów neogenu dla potrzeb wodociągu gminnego w miejscowości Rogowo na dz. nr 102/3 obręb Rogowo, gmina Choroszcz, powiat białostocki, woj. podlaskie.

 • KLS-III.6220.15.2023 Obwieszczenie Burmistrza Choroszczy z dnia 14.12.2023 r.

  2023-12-14 12:36:09

  o zebraniu pełnego materiału dowodowego przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu otworu rozpoznawczo-eksploatacyjnego (studziennego) nr 3 mającego za cel ujęcie wód podziemnych z utworów neogenu dla potrzeb wodociągu gminnego w miejscowości Rogowo na dz. nr 102/3 obręb Rogowo, gmina Choroszcz, powiat białostocki, woj. podlaskie

 • KLS-III.6220.15.2023 Obwieszczenie Burmistrza Choroszczy z dnia 23.11.2023 r.

  2023-11-23 14:53:46

  o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu otworu rozpoznawczo-eksploatacyjnego (studziennego) nr 3 mającego za cel ujęcie wód podziemnych z utworów neogenu dla potrzeb wodociągu gminnego w miejscowości Rogowo na dz. nr 102/3 obręb Rogowo, gmina Choroszcz, powiat białostocki, woj. podlaskie

 • KLS-III.6220.11.2023 Obwieszczenie Burmistrza Choroszczy z dnia 22.11.2023 r.

  2023-11-22 13:57:43

  o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku usługowego branży motoryzacyjnej (serwis samochodów osobowych i dostawczych z serwisem blacharsko – lakierniczym, myjnią samochodową oraz częścią ekspozycyjną, magazynową i socjalno – biurową), budynku śmietnika, pylonu, masztów reklamowych i murów oporowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, zjazdem zwykłym i zagospodarowaniem terenu na dz. nr geod. 979/2 obręb Żółtki, gm. Choroszcz

 • KLS-III.6220.8.2023 Obwieszczenie Burmistrza z dnia 16.11.2023 r.

  2023-11-16 13:38:21

  o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Działalność polegająca na zbieraniu odpadów na terenie Magazynu Regionalnego zlokalizowanego w miejscowości Żółtki-Kolonia 38 A, gmina Choroszcz, powiat białostocki (działka o nr ewid. 1012/3, obręb ewidencyjny: Żółtki)”

 • KLS-III.6220.9.2023 Obwieszczenie Burmistrza Choroszczy z dnia 30.10.2023 r.

  2023-10-30 15:11:02

  o zebraniu pełnego materiału dowodowego przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z pompownią ścieków i rurociągiem tłocznym wraz z zasileniem elektrycznym i sieci wodociągowej rozdzielczej na nieruchomościach położonych w m. Choroszcz przy ulicy Kolonia Gaj, Torfowej, Zielonej, Żwirowej Bocianiej (w zakresie kanalizacji sanitarnej na dz. nr geod. 375/72, 375/74, 375/76, 1584/2, 375/64, 1565, 375/63, 375/60, 375/53, 355/2, 356/68, 1566/1, 356/75, 356/99, 356/116, 356/105, 354/35, 1566/2, 353/8, 358/3, 354/31, 354/8, 356/103, 356/81, 356/113, 356/64, 356/40, 356/123, 356/121, 356/30, 356/88, 354/44, 375/65, 375/69, 1589, 354/57, 375/87, 356/78, 358/9, 354/36, 356/96, 356/71, 354/28, 350/28 obręb Choroszcz, gm. Choroszcz)

 • KLS-III.6220.5.2023 Obwieszczenie Burmistrza Choroszczy z dnia 30.10.2023 r.

  2023-10-30 12:05:50

  o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budynku produkcyjno-magazynowego z częścią socjalno-biurową wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną: budowlami, urządzeniami budowlanymi i zagospodarowaniem terenu na nieruchomości położonej w Choroszczy przy ul. Rybackiej i Gruntowej na dz. nr geod. 68/9, 68/11, 69/5, 70/5, 71/4, 71/7, 72/3, 72/8, 73/1, 74/3, 74/5, 75/1 obręb Choroszcz, gm. Choroszcz

 • KLS-III.6220.11.2023 Obwieszczenie Burmistrza Choroszczy z dnia 25.10.2023 r.

  2023-10-25 10:33:33

  o zebraniu pełnego materiału dowodowego przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku usługowego branży motoryzacyjnej (serwis samochodów osobowych i dostawczych z serwisem blacharsko – lakierniczym, myjnią samochodową oraz częścią ekspozycyjną, magazynową i socjalno – biurową), budynku śmietnika, pylonu, masztów reklamowych i murów oporowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, zjazdem zwykłym i zagospodarowaniem terenu na dz. nr geod. 979/2 obręb Żółtki, gm. Choroszcz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Sołowianiuk

Data wytworzenia: 2016-10-25

Wprowadzający: Andrzej Sołowianiuk

Data modyfikacji: 2016-10-25

Opublikował: Andrzej Sołowianiuk

Data publikacji: 2016-10-25