Postępowania w sprawie decyzji środowiskowych

 • G-V.6220.3.2021 Obwieszczenie Burmistrza z dnia 25.06.2021 r.

  2021-06-25 12:55:34

  o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: G-V.6220.3.2021 z dnia 10.06.2021 dla przedsięwzięcia pn. Rozbiórka istniejących i budowa nowych zbiorników magazynowych paliw, budowa zbiornika AdBlue, demontaż istniejących i budowa nowych dystrybutorów paliw, nowego dystrybutora ON TIR zintegrowanego z AdBlue i likwidacja starego oraz montaż nowego dystrybutor LPG oraz montaż stanowiska na butle z gazem, stanowiska dostaw paliw – studni zlewowej na terenie stacji paliw na stacji paliw PKN ORLEN S.A. w Złotorii na dz. nr 378/14 obręb Złotoria, gm. Choroszcz

 • G-V.6220.3.2021 Obwieszczenie Burmistrza z dnia 10.06.2021 r.

  2021-06-10 11:28:16

  o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rozbiórka istniejących i budowa nowych zbiorników magazynowych paliw, budowa zbiornika AdBlue, demontaż istniejących i budowa nowych dystrybutorów paliw, nowego dystrybutora ON TIR zintegrowanego z AdBlue i likwidacja starego oraz montaż nowego dystrybutor LPG oraz montaż stanowiska na butle z gazem, stanowiska dostaw paliw – studni zlewowej na terenie stacji paliw na stacji paliw PKN ORLEN S.A. w Złotorii na dz. nr 378/14 obręb Złotoria, gm. Choroszcz

 • G-V.6220.2.2021 Obwieszczenie Burmistrza z dnia 14.05.2021 r.

  2021-05-14 09:05:53

  o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rurociągami tłocznymi i pompownią ścieków i budowa sieci wodociągowej na terenie miejscowości Łyski i Porosły, gm. Choroszcz na dz. nr geod. 174/8, 174/4, 173/6, 172/2, 171/2, 231, 228, 164/7, 241/14, 216, 241/3, 163/2, 163/1, 240/1, 162/2 obręb Łyski oraz na dz. nr geod. 135/48 obręb Porosły

 • G-V.6220.3.2021 Obwieszczenie Burmistrza z dnia 29.04.2021 r.

  2021-04-29 13:31:10

  o zebraniu pełnego materiału dowodowego przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbiórka istniejących i budowa nowych zbiorników magazynowych paliw, budowa zbiornika AdBlue, demontaż istniejących i budowa nowych dystrybutorów paliw, nowego dystrybutora ON TIR zintegrowanego z AdBlue i likwidacja starego oraz montaż nowego dystrybutor LPG oraz montaż stanowiska na butle z gazem, stanowiska dostaw paliw – studni zlewowej na terenie stacji paliw na stacji paliw PKN ORLEN S.A. w Złotorii na dz. nr 378/14 obręb Złotoria, gm. Choroszcz.”

 • G-V.6220.16.2020 Obwieszczenie Burmistrza z dnia 29.04.2021 r.

  2021-04-29 13:28:47

  o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej Nr 1535B Białystok – Kruszewo na odcinku od km rob. 0+000 do km rob. 4+262,96 (gm. Choroszcz)

 • G-V.6220.13.2020 Obwieszczenie Burmistrza z dnia 27.04.2021 r

  2021-04-27 11:56:08

  o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie automatycznej stacji paliw do dystrybucji oleju napędowego i płynu AdBlue wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew. 1303/3 – obręb Choroszcz, gm. Choroszcz, pow. białostocki.

 • G-V.6220.15.2020 Obwieszczenie Burmistrza z dnia 19.04.2021 r.

  2021-04-20 09:23:09

  o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu punktu zbierania odpadów innych niż niebezpieczne na dz. nr geod. 55/13 obręb Porosły, gm. Choroszcz.

 • G-V.6220.3.2021 Obwieszczenie Burmistrza z dnia 26.03.2021 r.

  2021-03-26 14:54:31

  o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbiórka istniejących i budowa nowych zbiorników magazynowych paliw, budowa zbiornika AdBlue, demontaż istniejących i budowa nowych dystrybutorów paliw, nowego dystrybutora ON TIR zintegrowanego z AdBlue i likwidacja starego oraz montaż nowego dystrybutor LPG oraz montaż stanowiska na butle z gazem, stanowiska dostaw paliw – studni zlewowej na terenie stacji paliw na stacji paliw PKN ORLEN S.A. w Złotorii na dz. nr 378/14 obręb Złotoria, gm. Choroszcz.”

 • G-V.6220.2.2021 Obwieszczenie Burmistrza z dnia 11.03.2021 r.

  2021-03-11 12:35:10

  o zebraniu pełnego materiału dowodowego przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rurociągami tłocznymi i pompownią ścieków i budowa sieci wodociągowej na terenie miejscowości Łyski i Porosły, gm. Choroszcz na dz. nr geod. 174/8, 174/4, 173/6, 172/2, 171/2, 231, 228, 164/7, 241/14, 216, 241/3, 163/2, 163/1, 240/1, 162/2 obręb Łyski oraz na dz. nr geod. 135/48 obręb Porosły.

 • G-V.6220.2.2021 Obwieszczenie Burmistrza z dnia 18.02.2021 r.

  2021-02-18 12:33:38

  o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rurociągami tłocznymi i pompownią ścieków i budowa sieci wodociągowej na terenie miejscowości Łyski i Porosły, gm. Choroszcz na dz. nr geod. 174/8, 174/4, 173/6, 172/2, 171/2, 231, 228, 164/7, 241/14, 216, 241/3, 163/2, 163/1, 240/1, 162/2 obręb Łyski oraz na dz. nr geod. 135/48 obręb Porosły.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Sołowianiuk

Data wytworzenia: 2016-10-25

Wprowadzający: Andrzej Sołowianiuk

Modyfikujący: Andrzej Sołowianiuk

Data modyfikacji: 2016-10-25

Opublikował: Andrzej Sołowianiuk

Data publikacji: 2016-10-25