Postępowania w sprawie decyzji środowiskowych

 • KLS-III.6220.3.2022 Obwieszczenie Burmistrza z dnia 29.06.2022 r.

  2022-06-29 14:22:43

  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa zespołu przemysłowo-magazynowo-usługowego na dz. nr geod. 987, 988, 989, 990 obręb Żółtki, gmina Choroszcz, powiat białostocki, województwo podlaskie”.

 • KLS-III.6220.6.2022 Obwieszczenie Burmistrza z dnia 23.06.2022 r.

  2022-06-23 14:13:08

  o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża piasku „Ogrodniki” w obrębie działki o nr ew. 90/1 w miejscowości Ogrodniki, gm. Choroszcz, pow. białostocki, woj. podlaskie

 • KLS-III.6220.4.2022 Obwieszczenie Burmistrza Choroszczy z dnia 20.05.2022 r.

  2022-05-20 14:59:25

  o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa stacji paliw w Choroszczy na terenie dz. nr geod. 1639, obręb m. Choroszcz, gm. Choroszcz.”

 • KLS-III.6220.1.2022 Obwieszczenie Burmistrza Choroszczy z dnia 10.05.2022 r.

  2022-05-10 09:57:21

  o wydaniu postanowienia w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi wraz z parkingami naziemnymi, niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu na dz. nr geod. 141/34, 141/39, 141/40, 141/41 oraz części działek: 141/35, 141/36, 141/37, 141/38, 141/42, 141/43, 141/44, 141/52 obręb Porosły, gm. Choroszcz

 • KLS-III.6220.4.2022 Obwieszczenie Burmistrza Choroszczy z dnia 22.04.2022 r.

  2022-04-22 12:03:31

  - o zebraniu pełnego materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. przedsięwzięcia pn. „Budowa stacji paliw w Choroszczy na terenie dz. nr geod. 1639, obręb m. Choroszcz, gm. Choroszcz.”

 • KLS-III.6220.4.2022 Obwieszczenie Burmistrza Choroszczy z dnia 29.03.2022 r.

  2022-03-29 13:41:10

  o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. przedsięwzięcia pn. „Budowa stacji paliw w Choroszczy na terenie dz. nr geod. 1639, obręb m. Choroszcz, gm. Choroszcz.”

 • G-V.6220.8.2021 Obwieszczenie Burmistrza Choroszczy z dnia 27.01.2022 r.

  2022-01-27 11:50:31

  o wydaniu decyzji w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Burmistrza Choroszczy z dnia 27.04.2021 r. znak: G-V.6220.13.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie automatycznej stacji paliw do dystrybucji oleju napędowego i płynu AdBlue wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew. 1303/3 – obręb Choroszcz, gm. Choroszcz, pow. białostocki.”

 • KLS-III.6220.1.2022 Obwieszczenie Burmistrza Choroszczy z dnia 26.01.2022 r.

  2022-01-26 09:27:20

  o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi wraz z parkingami naziemnymi, niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu na dz. nr geod. 141/34, 141/39, 141/40, 141/41 oraz części działek: 141/35, 141/36, 141/37, 141/38, 141/42, 141/43, 141/44, 141/52 obręb Porosły, gm. Choroszcz

 • G-V.6220.8.2021 Obwieszczenie Burmistrza Choroszczy z dnia 15.12.2021 r.

  2021-12-15 13:08:01

  o zebraniu pełnego materiału dowodowego przed wydaniem decyzji w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Burmistrza Choroszczy z dnia 27.04.2021 r. znak: G-V.6220.13.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie automatycznej stacji paliw do dystrybucji oleju napędowego i płynu AdBlue wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew. 1303/3 – obręb Choroszcz, gm. Choroszcz, pow. białostocki.”

 • G-V.6220.8.2021 Obwieszczenie Burmistrza z dnia 18.11.2021 r.

  2021-11-18 15:07:11

  o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Burmistrza Choroszczy Burmistrza Choroszczy znak: G-V.6220.13.2020 z dnia 27.04.2021 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie automatycznej stacji paliw do dystrybucji oleju napędowego i płynu AdBlue wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew. 1303/3 – obręb Choroszcz, gm. Choroszcz, pow. białostocki (nowa nazwa przedsięwzięcia: „Budowa stacji paliw do dystrybucji benzyn, oleju napędowego, LPG i płynu AdBlue wraz z pawilonem stacji paliw i infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew. 1303/3 – obręb Choroszcz, gm. Choroszcz, pow. białostocki”)

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Sołowianiuk

Data wytworzenia: 2016-10-25

Wprowadzający: Andrzej Sołowianiuk

Data modyfikacji: 2016-10-25

Opublikował: Andrzej Sołowianiuk

Data publikacji: 2016-10-25