Postępowania w sprawie decyzji środowiskowych

 • G-V.6220.3.2020 - Obwieszczenie Burmistrza z dnia 26.05.2020 r.

  2020-05-26 14:32:51

  o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie drogi gminnej we wsi Porosły-Kolonia oraz drogi gminnej nr 123009B pomiędzy drogą krajową nr 8, a drogą gminną we wsi Porosły-Kolonia, gmina Choroszcz wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej

 • G-V.6220.3.2020 Obwieszczenie Burmistrza z dnia 06.05.2020 r.

  2020-05-06 12:51:07

  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Zespół hal przemysłowo-magazynowo-usługowych z infrastrukturą towarzyszącą realizowanych na dz. nr geod. 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1012/3, 1013/1, obręb 0030 Żółtki, gmina Choroszcz, powiat białostocki, województwo podlaskie”

 • G-V.6220.15.2019 Obwieszczenie Burmistrza z dnia 17.03.2020 r.

  2020-03-17 11:50:57

  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 9 budynków mieszkalnych wielorodzinnych z częścią usługową oraz budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z drogami wewnętrznymi, 94 miejsc postojowych z obsługą od strony ulicy, 150 miejsc postojowych w obrębie pięciu parkingów naziemnych, zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną i przebudową rowu na nieruchomościach oznaczonych nr geod. 140/3 i 140/4 obręb Porosły, gm. Choroszcz

 • G-V.6220.3.2020 Obwieszczenie Burmistrza z dnia 13.03.2020 r.

  2020-03-13 13:53:34

  o zebraniu pełnego materiału dowodowego przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Zespół hal przemysłowo-magazynowo-usługowych z infrastrukturą towarzyszącą realizowanych na dz. nr geod. 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1012/3, 1013/1, obręb 0030 Żółtki, gmina Choroszcz, powiat białostocki, województwo podlaskie”

 • G-V.6220.15.2019 Obwieszczenie Burmistrza z dnia 13.02.2020 r.

  2020-02-13 16:45:44

  o zgromadzeniu pełnego materiału dowodowego przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 9 budynków mieszkalnych wielorodzinnych z częścią usługową oraz budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z drogami wewnętrznymi, 94 miejsc postojowych z obsługą od strony ulicy, 150 miejsc postojowych w obrębie pięciu parkingów naziemnych, zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną i przebudową rowu na nieruchomościach oznaczonych nr geod. 140/3 i 140/4 obręb Porosły, gm. Choroszcz

 • G-V.6220.3.2020 - Obwieszczenie Burmistrza z dnia 05.02.2020 r.

  2020-02-06 08:10:22

  o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Zespół hal przemysłowo-magazynowo-usługowych z infrastrukturą towarzyszącą realizowanych na dz. nr geod. 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1012/3, 1013/1, obręb 0030 Żółtki, gmina Choroszcz, powiat białostocki, województwo podlaskie”

 • G-V.6220.10.2019 - Obwieszczenie Burmistrza z dnia 23.01.2020 r.

  2020-01-23 14:09:33

  o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa i eksploatacja zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjnego wraz z segmentami socjalno-biurowymi oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na działkach ewidencyjnych nr geod. 972, 973/3, 973/4, 973/5, 973/6, 974/1, 974/2, 975, 976, 977, 978/1, 978/2, 979/1, 979/2 980/1, 980/2, 980/3, 980/4, 981, 982 obręb Żółtki, gm. Choroszcz, woj. podlaskie”

 • G-V.6220.13.2019 - Obwieszczenie Burmistrza z dnia 15.01.2020 r.

  2020-01-15 15:31:09

  o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie budynku hali magazynowej z częścią biurową i rozbudowie o część produkcyjno- magazynową wraz z doziemną instalacją kanalizacji sanitarnej, zbiornikiem szczelnym o poj. 9,9 m3 i zagospodarowaniem terenu na działkach nr geod. 69/3 i 70/3 obręb Żółtki, gm. Choroszcz

 • G-V.6220.15.2019 - Obwieszczenie Burmistrza z dnia 10.12.2019 r.

  2019-12-10 12:30:19

  o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 9 budynków mieszkalnych wielorodzinnych i budynku wielorodzinnego z częścią usługową wraz z drogami wewnętrznymi, 94 miejsc postojowych o obsługa od strony ulicy, 160 miejsc postojowych w obrębie pięciu parkingów naziemnych wraz z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną oraz przebudową rowu na nieruchomościach oznaczonych nr geod. 140/3 i 140/4 obręb Porosły, gm. Choroszcz.

 • G-V.6220.10.2019 z dnia 22.11.2019 r. - Obwieszczenie Burmistrza

  2019-11-22 10:51:12

  o zgromadzeniu pełnego materiału dowodowego przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa i eksploatacja zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjnego wraz z segmentami socjalno-biurowymi oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na działkach ewidencyjnych nr 972, 973/3, 973/4, 973/5, 973/6, 974/1, 974/2, 975, 976, 977, 978/1, 978/2, 979/1, 979/2 980/1, 980/2, 980/3, 980/4, 981, 982 w m. Choroszcz, obręb Żółtki, województwo podlaskie”

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Sołowianiuk

Data wytworzenia: 2016-10-25

Wprowadzający: Andrzej Sołowianiuk

Data modyfikacji: 2016-10-25

Opublikował: Andrzej Sołowianiuk

Data publikacji: 2016-10-25