Postępowania w sprawie decyzji środowiskowych

 • G-V.6220.8.2020 Obwieszczenie Burmistrza z dnia 10.11.2020 r.

  2020-11-10 14:51:47

  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu otworu rozpoznawczo-eksploatacyjnego w celu ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych dla potrzeb PANATTONI PARK (ZESPÓŁ HAL PRZEMYSŁOWO-MAGAZYNOWO-USŁUGOWYCH) - otwór studzienny nr 1 - na działce nr geod. 1000 obręb Żółtki, gmina Choroszcz, powiat białostocki, woj. podlaskie.

 • G-V.6220.10.2020 Obwieszczenie Burmistrza z dnia 03.11.2020 r.

  2020-11-03 14:55:30

  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na montażu kabiny lakierniczo-suszarniczej w istniejącym budynku zlokalizowanym na dz. nr geod. 71/7, 71/6 obręb Sienkiewicze, gm. Choroszcz.

 • G-V.6220.10.2020 obwieszczenie Burmistrza Choroszczy z dnia 25.09.2020 r.

  2020-09-25 14:54:33

  o zgromadzeniu pełnego materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na montażu kabiny lakierniczo-suszarniczej w istniejącym budynku zlokalizowanym na dz. nr geod. 71/7 obręb Sienkiewicze, gm. Choroszcz.

 • G-V.6220.8.2020 Obwieszczenie Burmistrza z dnia 25.09.2020 r.

  2020-09-25 14:49:24

  o zgromadzeniu pełnego materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu otworu rozpoznawczo-eksploatacyjnego w celu ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych dla potrzeb PANATTONI PARK (ZESPÓŁ HAL PRZEMYSŁOWO-MAGAZYNOWO-USŁUGOWYCH) - otwór studzienny nr 1 - na działce nr geod. 1000 obręb Żółtki, gmina Choroszcz, powiat białostocki, woj. podlaskie.

 • G-V.6220.10.2020 - Obwieszczenie Burmistrza z dnia 28.08.2020 r.

  2020-08-28 14:23:52

  o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na montażu kabiny lakierniczo-suszarniczej w istniejącym budynku zlokalizowanym na dz. nr geod. 71/7 obręb Sienkiewicze, gm. Choroszcz.

 • G-V.6220.9.2020 - Obwieszczenie Burmistrza z dnia 28.08.2020 r.

  2020-08-28 13:49:43

  o zgromadzeniu pełnego materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej z m. Porosły do ul. Esperantystów w m. Białystok na nieruchomościach położonych przy ul. Wierzbowej, Leśnej, Sadowej i Rezydenckiej w Porosłach na dz. nr geod. 141/38, 141/45, 254/2, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 537, 273/5, 274/5, 275/5, 276/5, 277/5, 278/7, 279/5, 280/1, 323, 322, 321, 320/8, 320/4, 320/5, 320/6, 292/10, 293/28, 293/29, 295/4, 295/3, 295/2, 296/21, 296/22, 297/5, 101/2, 110/8, 113/2, 114/3 obręb Porosły, gm. Choroszcz oraz na dz. nr geod. 394/21 i 394/3 obręb Bacieczki, gm. Białystok.

 • G-V.6220.8.2020 Obwieszczenie Burmistrza z dnia 31.07.2020 r.

  2020-07-31 07:53:27

  o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu otworu rozpoznawczo-eksploatacyjnego w celu ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych dla potrzeb PANATTONI PARK (ZESPÓŁ HAL PRZEMYSŁOWO-MAGAZYNOWO-USŁUGOWYCH) - otwór studzienny nr 1 - na działce nr geod. 1000 obręb Żółtki, gmina Choroszcz, powiat białostocki, woj. podlaskie

 • G-V.6220.6.2020 - Obwieszczenie Burmistrza z dnia 24.07.2020 r.

  2020-07-24 11:11:18

  o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie drogi gminnej we wsi Porosły-Kolonia oraz drogi gminnej nr 123009B pomiędzy drogą krajową nr 8, a drogą gminną we wsi Porosły-Kolonia, gmina Choroszcz

 • G-V.6220.9.2020 - Obwieszczenie Burmistrza z dnia 21.07.2020 r.

  2020-07-21 14:22:49

  o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej z m. Porosły do ul. Esperantystów w m. Białystok na nieruchomościach położonych przy ul. Wierzbowej, Leśnej, Sadowej i Rezydenckiej w Porosłach na dz. nr geod. 141/38, 141/45, 254/2, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 537, 273/5, 274/5, 275/5, 276/5, 277/5, 278/7, 279/5, 280/1, 323, 322, 321, 320/8, 320/4, 320/5, 320/6, 292/10, 293/28, 293/29, 295/4, 295/3, 295/2, 296/21, 296/22, 297/5, 101/2, 110/8, 113/2, 114/3 obręb Porosły, gm. Choroszcz oraz na dz. nr geod. 394/21 i 394/3 obręb Bacieczki, gm. Białystok

 • G-V.6220.6.2020 - Obwieszczenie Burmistrza z dnia 24.06.2020 r.

  2020-06-24 12:37:08

  o zebraniu pełnego materiału dowodowego przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie drogi gminnej we wsi Porosły-Kolonia oraz drogi gminnej nr 123009B pomiędzy drogą krajową nr 8, a drogą gminną we wsi Porosły-Kolonia, gmina Choroszcz wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Sołowianiuk

Data wytworzenia: 2016-10-25

Wprowadzający: Andrzej Sołowianiuk

Data modyfikacji: 2016-10-25

Opublikował: Andrzej Sołowianiuk

Data publikacji: 2016-10-25