Uchwały - 2003-2005

 • Uchwała Nr VII/73/03

  2003-09-30 00:00:00

  Uchwała w sprawie ustalenia zasad na jakich przysługują diety sołtysom oraz przewodniczącym zarządów osiedli

 • Uchwała Nr VII/74/03

  2003-09-30 00:00:00

  Uchwała w sprawie zmiany w Statucie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choroszczy

 • Uchwała Nr VII/75/03

  2003-09-30 00:00:00

  Uchwała w sprawie upoważnienia pracownika socjalnego do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie zadań własnych i zleconych

 • Uchwała Nr VII/76/03

  2003-09-30 00:00:00

  Uchwała w sprawie nadania imienia dla Przedszkola Samorządowego w Choroszczy

 • Uchwała Nr VII/77/03

  2003-09-30 00:00:00

  Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz

 • Uchwała Nr VII/78/03

  2003-09-30 00:00:00

  Uchwała w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz w części dotyczącej działek o Nr geod. 6/3 i 6/4 położonych w Choroszczy

 • Uchwała Nr VII/79/03

  2003-09-30 00:00:00

  Uchwała w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz w części dotyczącej działek o Nr geod. 103, 104/18 i 104/19 położonych w Porosłach, gm. Choroszcz

 • Uchwała VII/80/03

  2003-09-30 00:00:00

  Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/157/97 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 27 czerwca 1997 r. w sprawie działań związanych z profilaktyką i rozwiązyuwaniem problemów alkoholowych

 • Uchwała Nr VII/81/03

  2003-09-30 00:00:00

  Uchwała w sprawie wyrażenia stanowiska w zakresie wezwania do usunięcia naruszenia prawa

 • Uchwała Nr VII/82/03

  2003-09-30 00:00:00

  Uchwała w sprawie wyrażenia stanowiska w zakresie wezwania do usunięcia naruszenia prawa

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Sołowianiuk

Wprowadzający: Andrzej Sołowianiuk

Data modyfikacji: 2016-11-08

Opublikował: Andrzej Sołowianiuk

Data publikacji: 2016-11-08