Uchwały - 2003-2005

 • Uchwała Nr XII/127/04

  2004-07-02 00:00:00

  w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Choroszcz

 • Uchwała Nr XI/109/04

  2004-04-27 00:00:00

  w sprawie przyjęcia sprawozdania Burmistrza Choroszczy z wykonania budżetu oraz udzielenia absolutorium Burmistrzowi Choroszczy

 • Uchwała Nr XI/110/04

  2004-04-27 00:00:00

  w sprawie zmian w budżecie na 2004 r.

 • Uchwała Nr XI/111/04

  2004-04-27 00:00:00

  w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków

 • Uchwała Nr XI/112/04

  2004-04-27 00:00:00

  w sprawie ustalenia opłat za wywóz odpadów stałych na wysypisko gminne

 • Uchwała Nr XI/113/04

  2004-04-27 00:00:00

  w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu w złotych pracownikom nie będących nauczycielami zatrudnionymi w placówkach oświatowych na terenie gminy Choroszcz.

 • Uchwała Nr XI/114/04

  2004-04-27 00:00:00

  w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu w złotych pracownikom Zespołu Obsługi Szkół w Choroszczy

 • Uchwała XI/115/04

  2004-04-27 00:00:00

  zmieniająca uchwałę w sprawie programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

 • Uchwała Nr XI/116/04

  2004-04-27 00:00:00

  w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty spółdzielniom mieszkaniowym przy sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Choroszcz

 • Uchwała Nr XI/117/04

  2004-04-27 00:00:00

  w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Choroszcz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2004".

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Sołowianiuk

Wprowadzający: Andrzej Sołowianiuk

Data modyfikacji: 2016-11-08

Opublikował: Andrzej Sołowianiuk

Data publikacji: 2016-11-08