Uchwały - 2003-2005

 • Uchwała Nr X/100/04

  2004-04-13 00:00:00

 • Uchwała Nr X/108/04

  2004-04-13 00:00:00

 • Uchwała Nr X/105/04

  2004-04-13 00:00:00

 • Uchwała Nr X/98/04

  2004-04-06 00:00:00

  w sprawie budżetu gminy na 2004 rok.

 • Uchwała Nr X/99/04

  2004-04-06 00:00:00

  w sprawie programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

 • Uchwała Nr X/101/04

  2004-04-06 00:00:00

  w sprawie ustalenia opłat za zajęcie pasa drogowego fróg gminnych gminy Choroszcz

 • Uchwała Nr X/102/04

  2004-04-06 00:00:00

  w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - ordynacja podatkowa

 • Uchwała Nr X/103/04

  2004-04-06 00:00:00

  w sprawie trybu postępowania przy udzielaniu dotacji z budżetu gminy podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku

 • Uchwała Nr X/104/04

  2004-04-06 00:00:00

  w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty spółdzielniom mieszkaniowym przy sprzedży nieruchomości stanowiących własność gminy Choroszcz

 • Uchwała Nr X/106/04

  2004-04-06 00:00:00

  w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz w części dotyczącej działek o Nr geod. Nr 103, 104/1, 104/4, 104/10, 104/12, 104/14, 104/16, 104/18 i 104/19 położonych w Porosłach gm. Choroszcz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Sołowianiuk

Wprowadzający: Andrzej Sołowianiuk

Data modyfikacji: 2016-11-08

Opublikował: Andrzej Sołowianiuk

Data publikacji: 2016-11-08