BA-I.7013.1.1.2021 Zapytanie ofertowe

na budowę kładki dla pieszych na dz. nr ew. 291/8 i 659/13 przy ul. Sienkiewicza w Choroszczy obręb 31 Choroszcz, jedn. ewid. m. Choroszcz.

BA-I.7013.1.1.2021

 

Zapytanie ofertowe

 

 

Gmina Choroszcz zaprasza do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych polegających na wykonanie robót budowlanych obejmujących budowę kładki dla pieszych na dz. nr ew. 291/8 i 659/13 przy ul. Sienkiewicza w Choroszczy obręb 31 Choroszcz, jedn. ewid. m. Choroszcz.

W załączeniu przesyłamy Specyfikację Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Choroszczy, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail: urzad@choroszcz.pl) w terminie do dnia 28.07.2021 r. (środa) do godz. 1500.  30.07.2021 r. (środa) do godz. 1500 (Wyjaśnienie treści SWZ w załączeniu)

Do niniejszego zamówienia, zgodnie z art.. 2 ust. 1 pkt 1) nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), ponieważ jego wartość jest mniejsza od kwoty 130 000 złotych.

 

 

Aktualizacja: 23.07.2021 r.

W załączeniu wyjaśnienie treści SWZ wrza ze zmianą terminu składania ofert. 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Burmistrz - Robert Wardziński

Data wytworzenia: 2021-07-15

Wprowadzający: Andrzej Sołowianiuk

Data modyfikacji: 2021-07-23

Opublikował: Andrzej Sołowianiuk

Data publikacji: 2021-07-16