Wyjaśnienie treści SIWZ - Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do szkół na terenie Gminy Choroszcz w formie zakupu biletów miesięcznych

Choroszcz, dnia 15 czerwca 2020 r.

CUW.271.02.2020

 

             W związku z zapytaniem dotyczącym prowadzonego postępowaniem dotyczącego: „Świadczenia usług w zakresie przewozu uczniów do szkół podstawowych na terenie Gminy Choroszcz w formie zakupu biletów miesięcznych", wyjaśniam treść SIWZ:

 

  1. Z treści SIWZ nie wynika na jakich trasach mają być prowadzone dowozy szkolne, wyszczególnione są jedynie miejscowości z jakich powinny być dowiezione dzieci, proszę
    o sprecyzowanie ilości tras oraz kilometrażu każdej z tych tras. Brak orientacyjnej ilości km do wykonania, uniemożliwia przygotowanie oferty.

Odp. Trasy na podstawie liczby uczniów dojeżdżających z danej miejscowości określa Wykonawca. Określenie tras przez Wykonawcę przełoży się na liczbę kilometrów.

 

  1. Z treści SIWZ nie wynika ilość kursów wykonywanych przez wykonawcę, czy wykonawca będzie musiał wykonać jeden odwóz czy kilka? Proszę o doprecyzowanie. Brak tych informacji uniemożliwia kalkulację kosztów.

Odp. Liczba kursów zależy od organizacji przewozów przez Wykonawcę. Wszyscy uczniowie maja być dowiezieni do szkół na godzinę 7.50. Odwozy po skończonych zajęciach planowane są na godziny: 12.45; 13.45; 14.40; 15.30 do wszystkich miejscowości.

 

  1. Umowa m.in. w paragrafie 10 zawiera odniesienie do Publicznego Transportu Zbiorowego, natomiast opis przedmiotu zamówienia w pkt. 3 SIWZ mówi o zezwoleniach uzyskiwanych na podstawie Ustawy o Transporcie Drogowym.

Czy wykonywanie dowozów ma odbywać się na podstawie uzyskanych zezwoleń czy zaświadczeń. Proszę o doprecyzowanie oraz o ujednolicenie treści SIWZ i projektu Umowy. Zaznaczam, iż w wypadku obsługi dowozu szkół na podstawie Ustawy o Publicznym Transporcie Drogowym nie ma obowiązku uzyskania zezwolenia a wykonywanie regularnych przewozów osób.

Wykonanie dowozów ma odbywać się na podstawie uzyskanych zezwoleń na wykonywanie  regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.

Zapis § 10 ust. 1 pkt 1 projektu umowy będącej załącznikiem Nr 7 do SIWZ otrzymuje następujące brzmienie: „1) odstąpienie od umowy Wykonawcy z wykonania  regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym na obszarze Gminy Choroszcz przed upływem terminu, o którym mowa w § 9, z przyczyn nie dotyczących Zamawiającego w wysokości dziesięciokrotnego minimalnego wynagrodzenia brutto za pracę ustalonego zgodnie z przepisami o minimalnym wynagrodzeniu za pracę za rok, którego kara dotyczy,”

  1. Proszę  doprecyzowanie czy dopłaty z tytułu ulg ustawowych będą pobierane przez wykonawcę czy przez zamawiającego. W przypadku dowozów na podstawie Ustawy o Publicznym Transporcie Drogowym - w jaki sposób Zamawiający - jako organizator ma zamiar uzyskać dopłaty z tytułu stosowania ulg ustawowych. Czy po uzyskaniu dopłat zostaną one przekazane operatorowi?

Odp. Pobieranie ulg ustawowych leży po stronnie Wykonawcy.

 

  1. Proszę o doprecyzowanie ilości miejsc siedzących w autobusach potrzebnych do obsługi dowozów.

Odp. Wykonawca ma dowieźć wszystkich uczniów na godzinę 7.50 zapewniając podczas przejazdu miejsca siedzące. Ilość miejsc w autobusie w tym wypadku nie ma znaczenia. Podobnie jest w przypadku odwozu uczniów.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Dyrektor CUW - Andrzej Winnicki

Data wytworzenia: 2020-06-15

Wprowadzający: Andrzej Sołowianiuk

Data modyfikacji: 2020-06-15

Opublikował: Andrzej Sołowianiuk

Data publikacji: 2020-06-15