Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do szkół na terenie Gminy Choroszcz w formie zakupu biletów miesięcznych

Choroszcz, dnia 23.06.2020 r.

 

 CUW. 271.02.2020 r.

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy  Centrum Usług Wspólnych w Choroszczy, ul. Sienkiewicza 29, 16-070 Choroszcz zawiadamia, że w wyniku oceny ofert na zadanie pn. „Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do szkół na terenie Gminy Choroszcz w formie zakupu biletów miesięcznych” najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: Podlaska Komunikacja Samochodowa NOVA S.A. w Białymstoku, ul. Bohaterów Monte Cassino 8, 15-873 Białystok  i została ona wybrana do realizacji zadania (zestawienie ofert poniżej).

Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się następującymi kryteriami:

  1. Cena ofertowa – 60 %,
  2. Wiek taboru realizującego przewozy (średni) – 40 %.

 

 

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Adres

Cena ofertowa(netto) /liczba punktów

Wiek taboru realizujący przewozy (średni) / liczba punktów

Suma punktów

1.

OPEN TOURS Krzysztof Ferenc

ul. Mickiewicza 1A lok. 4, 19-300 Ełk

665 168,52 zł

9,67 lat

XXX

55 pkt

20 pkt

75 pkt

2.

Podlaska

Komunikacja

Samochodowa NOVA S.A.

ul. Boh. Monte Cassino 8, 15-873 Białystok

610 862,96  zł

4,5 lat

         XXX

60 pkt

40 pkt

100 pkt

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Dyrektor CUW - Andrzej Winnicki

Data wytworzenia: 2020-06-23

Wprowadzający: Andrzej Sołowianiuk

Data modyfikacji: 2020-06-23

Opublikował: Andrzej Sołowianiuk

Data publikacji: 2020-06-23