G -V.6232.6.2020 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

w postępowaniu na zadanie pn: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Choroszcz w 2020 roku”

Choroszcz, 03.09.2020 r.

G -V.6232.6.2020

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w zapytaniu ofertowym o wartości poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych ustawy (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ww. ustawy, na zadanie pn: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Choroszcz w 2020 roku”. przeprowadził badanie i ocenę ofert, stwierdzając, iż najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 18-300 Zambrów ul. Polowa 19. W/w oferta nie podlegała odrzuceniu i spełniła wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia. Cena oferty mieści się w kwocie jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zadania.

Podstawą wyboru oferty była najniższa cena brutto oferty

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Adres

Cena brutto oferty za 1 Mg

1.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej         Sp. z o.o.

ul. Polowa 19                18-300 Zambrów          

370,00 zł

2.

MPO Spółka z o.o

ul. 42 Pułku Piechoty 48,  15-950 Białystok 

448,20   zł

3.

Logistyka Odpadów Azbestowych Sp. z o.o. sp. k. 

ul. Szklana 20                43-300 Bielsko -Biała

615,60 zł

 

Burmistrz

mgr inż. Robert Wardziński

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Burmistrz - Robert Wardziński

Data wytworzenia: 2020-09-03

Wprowadzający: Andrzej Sołowianiuk

Data modyfikacji: 2020-09-03

Opublikował: Andrzej Sołowianiuk

Data publikacji: 2020-09-03