Or-V.271.34.2017 Informacja z otwarcia ofert

Choroszcz 01.08.2017 r

Or – V. 271.34.2017

 

 

 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), Zamawiający informuje, iż zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia pn: Przebudowa ulicy Granicznej w Klepaczach  kwotę w wysokości 1 160 000,00 zł. W terminie wskazanym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynęła 1 oferta.

 

Dane z otwartych ofert:

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Adres

Cena oferty brutto

termin wykonania zamówienia

Termin zapłaty faktury

Okres gwarancji

1.

STRABAG

Sp. z o.o.

05-800 Pruszków
ul. Parzniewska 10

2 423 049,64 zł

06.12.2017 r

30 dni od daty otrzymania  faktury

60 miesięcy

 

 

 

Zastępca Burmistrza Choroszczy

   mgr inż. Grzegorz Gabrian

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Dobrzycki

Data wytworzenia: 2017-08-01

Wprowadzający: Andrzej Sołowianiuk

Data modyfikacji: 2017-08-01

Opublikował: Andrzej Sołowianiuk

Data publikacji: 2017-08-01