Ogłoszenie- przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnych

BURMISTRZ CHOROSZCZY

OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH

położonych w obrębie miasta Choroszcz, gm. Choroszcz

o nr geod. 354/49, 354/48, 354/43. 354/42,

położonych w obrębie Ruszczany, gm. Choroszcz

o nr geod. 437/5,

o nr geod 452/7 wraz z udziałem 1/3 w działce 452/8,

o nr geod. 452/6 wraz z udziałem 1/3 w działce 452/8,

położonej w obrębie Klepacze, gm. Choroszcz

o nr geod. 505/8

Nieruchomości niezabudowane, położone w obrębie miasta Choroszcz, gm. Choroszcz:

- działka o nr geod. 354/49 o pow. 0,1160ha, cena wywoławcza 136 082,00zł (netto).

Nieruchomość niezabudowana. Grunt niezagospodarowany, zachwaszczony
i fragmentarycznie porośnięty pojedynczymi, kilkuletnimi sosnami, położony na stoku wyraźnej górki, opadającym w kierunku południowo - wschodnim. Od ulicy Piaskowej przecięta jest podziemnymi liniami telekomunikacyjnym. Działka bezpośrednio przylega do pasa drogowego ul. Piaskowej o nawierzchni asfaltowej i ma dostęp do rozprowadzonych wzdłuż tej ulicy sieci wodociągowej, elektrycznej, telekomunikacyjnej i kanalizacyjnej sanitarnej.

W/w nieruchomość zlokalizowana jest w granicach obszaru specjalnej ochrony ptaków „Bagienna Dolina Narwi” (kod obszaru PLB 200001) wyznaczonego rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków z dnia 12 stycznia 2011r. (Dz. U. Nr 25, poz. 133 ze zm.).

Nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod tereny usług przemysłowych, składowych, w tym budowlanych i handlowych, w tym handlu hurtowego (profil produkcyjny rzemieślniczy i usługowy bez ograniczeń w zależności od potrzeb właściciela pod warunkiem zawarcia ewentualnych uciążliwości w granicach własnej działki), teren drobnego przemysłu i rzemiosła usługowego, usługi inne nieuciążliwe nie określone w planie miejscowym (obowiązuje zasada utrzymania uciążliwości wynikającej z prowadzonej działalności w granicach własnej działki) oraz tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

- działka o nr geod. 354/48 o pow. 0,0845ha, cena wywoławcza 73 589,00zł (netto).

Nieruchomość niezabudowana. Grunt niezagospodarowany, zachwaszczony
i fragmentarycznie porośnięty pojedynczymi, kilkuletnimi sosnami, położony na stoku wyraźnej górki, opadającym w kierunku południowo - wschodnim. Działka nie ma bezpośredniego dostępu ani do urządzonej drogi, ani do uzbrojenia.

W/w nieruchomość zlokalizowana jest w granicach obszaru specjalnej ochrony ptaków „Bagienna Dolina Narwi” (kod obszaru PLB 200001) wyznaczonego rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków z dnia 12 stycznia 2011r. (Dz. U. Nr 25, poz. 133 ze zm.).

Nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod tereny usług przemysłowych, składowych, w tym budowlanych i handlowych, w tym handlu hurtowego (profil produkcyjny rzemieślniczy i usługowy bez ograniczeń w zależności od potrzeb właściciela pod warunkiem zawarcia ewentualnych uciążliwości w granicach własnej działki), teren drobnego przemysłu i rzemiosła usługowego, usługi inne nieuciążliwe nie określone w planie miejscowym (obowiązuje zasada utrzymania uciążliwości wynikającej z prowadzonej działalności w granicach własnej działki) oraz tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

- działka o nr geod. 354/43 o pow. 0,1115ha, cena wywoławcza 120 688,00zł (netto).

Nieruchomość niezabudowana. Grunt niezagospodarowany, zachwaszczony
i fragmentarycznie porośnięty pojedynczymi, kilkuletnimi sosnami, położony na stoku wyraźnej górki, opadającym w kierunku południowo - wschodnim. Od ulicy Piaskowej przecięta jest podziemnymi liniami telekomunikacyjnymi. Działka bezpośrednio przylega do pasa drogowego ul. Piaskowej o nawierzchni asfaltowej i ma dostęp do rozprowadzonych wzdłuż tej ulicy sieci wodociągowej, elektrycznej i telekomunikacyjnej.

W/w nieruchomość zlokalizowana jest w granicach obszaru specjalnej ochrony ptaków „Bagienna Dolina Narwi” (kod obszaru PLB 200001) wyznaczonego rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków z dnia 12 stycznia 2011r. (Dz. U. Nr 25, poz. 133 ze zm.).

Nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod tereny usług przemysłowych, składowych, w tym budowlanych i handlowych, w tym handlu hurtowego (profil produkcyjny rzemieślniczy i usługowy bez ograniczeń w zależności od potrzeb właściciela pod warunkiem zawarcia ewentualnych uciążliwości w granicach własnej działki), teren drobnego przemysłu i rzemiosła usługowego, usługi inne nieuciążliwe nie określone w planie miejscowym (obowiązuje zasada utrzymania uciążliwości wynikającej z prowadzonej działalności w granicach własnej działki) oraz tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

- działka o nr geod. 354/42 o pow. 0,0735ha, cena wywoławcza 64 010,00zł (netto).

Nieruchomość niezabudowana. Grunt niezagospodarowany, zachwaszczony
i fragmentarycznie porośnięty pojedynczymi, kilkuletnimi sosnami, położony na stoku wyraźnej górki, opadającym w kierunku południowo - wschodnim. Działka nie ma bezpośredniego dostępu ani do urządzonej drogi, ani do uzbrojenia.

W/w nieruchomość zlokalizowana jest w granicach obszaru specjalnej ochrony ptaków „Bagienna Dolina Narwi” (kod obszaru PLB 200001) wyznaczonego rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków z dnia 12 stycznia 2011r. (Dz. U. Nr 25, poz. 133 ze zm.).

Nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod tereny usług przemysłowych, składowych, w tym budowlanych i handlowych, w tym handlu hurtowego (profil produkcyjny rzemieślniczy i usługowy bez ograniczeń w zależności od potrzeb właściciela pod warunkiem zawarcia ewentualnych uciążliwości w granicach własnej działki), teren drobnego przemysłu i rzemiosła usługowego, usługi inne nieuciążliwe nie określone w planie miejscowym (obowiązuje zasada utrzymania uciążliwości wynikającej z prowadzonej działalności w granicach własnej działki) oraz tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Nieruchomości niezabudowane, położone w obrębie Ruszczany, gm. Choroszcz:

- działka o nr geod. 437/5 o pow. 0,1690ha, cena wywoławcza 92 450,00zł (netto).

Nieruchomość niezabudowana. Grunt niezagospodarowany. Nieruchomość położona na skraju skupiska zabudowy siedliskowej wsi Ruszczany, pomiędzy zabudową gospodarczą na północy, a drogą Choroszcz- Pańki o nawierzchni asfaltowej na południu. Wzdłuż wspomnianej wyżej drogi są rozprowadzone sieci infrastruktury technicznej : wodociągowa, elektryczna i telekomunikacyjna. Działka ma kształt wydłużony, zbliżony do trapezu, szerokość ok. 15 metrów, jest położona na terenie płaskim i jest porośnięta różnowiekowym
i różnogatunkowym drzewostanem liściastym oraz krzakami.

W/w nieruchomość zlokalizowana jest w granicach obszaru specjalnej ochrony ptaków „Bagienna Dolina Narwi” (kod obszaru PLB 200001) wyznaczonego rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków z dnia 12 stycznia 2011r. (Dz. U. Nr 25, poz. 133 ze zm.).

Nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod obszary przemieszanej zabudowy zagrodowej istniejącej i projektowanej jednorodzinnej oraz usługi inne nieuciążliwe nie określone w planie miejscowym. Obowiązuje zasada utrzymania uciążliwości wynikającej z prowadzonej działalności
w granicach własnej działki.

- działka o nr geod. 452/7 o pow. 0,1448ha, wraz z udziałem 1/3 w działce 452/8 o pow. 0,0383ha, cena wywoławcza cena wywoławcza 84 482,00zł (netto).

Nieruchomość niezabudowana, grunt niezagospodarowany.

Działka o nr geod. 452/7 na kształt zwarty, zbliżony do trapezu porośnięta trawą, płaski grunt o dotychczasowym sposobie użytkowania rolniczym, położonym w niewielkim obniżeniu terenu względem przyległej drogi. Działka o kształcie zwartym zbliżonym do trapezu przylega do pozbawionej uzbrojenia drogi o nawierzchni asfaltowej.

Działka o nr geod. 452/8 jest porośnięta trawą, płaski grunt o dotychczasowym sposobie użytkowania rolniczym, położonym w niewielkim obniżeniu terenu względem przyległej drogi. Działka wydzielona pod drogę dojazdową, ma kształt wąski, wydłużony, przylega do pozbawionej uzbrojenia drogi o nawierzchni asfaltowej.

W/w nieruchomość zlokalizowana jest w granicach obszaru specjalnej ochrony ptaków „Bagienna Dolina Narwi” (kod obszaru PLB 200001) wyznaczonego rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków z dnia 12 stycznia 2011r. (Dz. U. Nr 25, poz. 133 ze zm.).

Nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod obszary przemieszanej zabudowy zagrodowej istniejącej i projektowanej jednorodzinnej oraz usługi inne nieuciążliwe nie określone w planie miejscowym. Obowiązuje zasada utrzymania uciążliwości wynikającej z prowadzonej działalności
w granicach własnej działki.

- działka o nr geod. 452/6 o pow. 0,1263ha, wraz z udziałem 1/3 w działce 452/8 o pow. 0,0383ha, cena wywoławcza 74 362,00zł (netto).

Nieruchomość niezabudowana, grunt niezagospodarowany.

Działka o nr geod. 452/6 ma kształt foremny zbliżony do prostokąta jest porośnięta trawą, płaski grunt o dotychczasowym sposobie użytkowania rolniczym, położona w niewielkim obniżeniu terenu względem przyległej drogi. Działka nie ma bezpośredniego dostępu ani do urządzonej drogi, ani do uzbrojenia.

Działka o nr geod. 452/8 jest porośnięta trawą, płaski grunt o dotychczasowym sposobie użytkowania rolniczym, położonym w niewielkim obniżeniu terenu względem przyległej drogi. Działka wydzielona pod drogę dojazdową, ma kształt wąski, wydłużony, przylega do pozbawionej uzbrojenia drogi o nawierzchni asfaltowej.

W/w nieruchomość zlokalizowana jest w granicach obszaru specjalnej ochrony ptaków „Bagienna Dolina Narwi” (kod obszaru PLB 200001) wyznaczonego rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków z dnia 12 stycznia 2011r. (Dz. U. Nr 25, poz. 133 ze zm.).

Nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod obszary przemieszanej zabudowy zagrodowej istniejącej i projektowanej jednorodzinnej oraz usługi inne nieuciążliwe nie określone w planie miejscowym. Obowiązuje zasada utrzymania uciążliwości wynikającej z prowadzonej działalności
w granicach własnej działki.

Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie Klepacze, gm. Choroszcz:

- działka o nr geod. 505/8 o pow. 0,1190ha, cena wywoławcza 191 791,00zł (netto).

Nieruchomość niezabudowana, mająca kształt zwarty, zbliżony do trapezu, zachwaszczona. Działka przylega do drogi Klepacze- Niewodnica Kościelna o nawierzchni asfaltowej i ma dostęp do sieci infrastruktury technicznej: wodociągowej, elektrycznej, kanalizacyjnej sanitarnej i telekomunikacyjnej. Grunt niezagospodarowany, niewyrównany, wyrobisko po byłej kopalni piasku, zasypane ziemią. W przypadku posadowienia obiektu budowlanego należy wykonać badania geologiczne.

Nieruchomość przeznaczona jest pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tj. do zabudowy budynkami wolnostojącymi albo w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, parterowe lub jednopiętrowe.

Przetarg na w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 22.11.2016 roku o godz. 1000 w budynku Urzędu Miejskiego w Choroszczy ul. Dominikańska 2 (sala konferencyjna).

Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej, należy wpłacić w pieniądzu do dnia 17.11. 2016r. na konto Urzędu Miejskiego nr 57 1020 1332 0000 1502 0946 0595.

Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zmianami) do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony 23% podatek VAT.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości oraz dowodu wpłaty wadium w pieniądzu.

Osoby prawne winny przedłożyć odpowiednie pełnomocnictwo.

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

Cena za zbycie nieruchomości płatna jest przed zawarciem aktu notarialnego.

Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej nastąpi w ciągu
21 dni od daty zamknięcia przetargu.

Niestawienie się bez usprawiedliwienia w ustalonym miejscu i terminie oznaczać będzie odstąpienie od umowy i przepadek wadium. Koszt umowy sprzedaży ponosi nabywca.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, z podaniem uzasadnionej przyczyny.

Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Referacie Geodezji Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Choroszczy ul. Dominikańska 2 (pokój nr 8 i 9, tel. 713-22-13, 713-22-05).

Przetarg zostanie przeprowadzony na podstawie: art.38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r., poz. 1774 ze zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r., poz. 1490).

W związku z migracją danych BIP UM Choroszcz na nowy adres: bip.choroszcz.pl

Informujemy, że przedmiotowa informacja została ogłoszona w BIP w terminie: 19.10.2016r

Potwierdzenie powyższej czynności dostępne w UM Choroszcz u Administratora BIP.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Zdzisław Dorożko

Data wytworzenia: 2016-10-19

Wprowadzający: Andrzej Sołowianiuk

Data modyfikacji: 2016-11-17

Opublikował: Andrzej Sołowianiuk

Data publikacji: 2016-10-28