G -V.6232.6.2020 Zapytanie ofertowe na usuwanie materiałów zawierających azbest

Choroszcz, 07.08.2020 r.

G -V.6232.6.2020

Zapytanie ofertowe

Gmina Choroszcz zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zamówienia pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Choroszcz w 2020 roku”. W załączeniu przesyłam Specyfikację Warunków Zamówienia wraz z załącznikami. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego w biurze podawczym  lub na adres e-mail urzad@choroszcz.pl do dnia 17.08.2020 r. do godz. 12.30.

Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ustawy (tekst jedn.  Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ww. ustawy.

 

 

Z poważaniem

Burmistrz

mgr inż. Robert Wardziński

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Burmistrz - Robert Wardziński

Data wytworzenia: 2020-08-07

Wprowadzający: Andrzej Sołowianiuk

Data modyfikacji: 2020-08-07

Opublikował: Andrzej Sołowianiuk

Data publikacji: 2020-08-07