Rok 2014

 • Zarządzenie Nr 142/2012

  2012-06-21 00:00:00

  w sprawie regulaminu określającego zasady korzystania z lokali użytkowych w budynku komunalnym przy ul. Sienkiewicza 29 w Choroszczy

 • Zarządzenie Nr 139/2012

  2012-06-20 00:00:00

  w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Choroszczy

 • Zarządzenie Nr 140/2012

  2012-06-20 00:00:00

  w sprawie ustalenia maksymalnej normy zużycia paliwa w samochodzie będącym na stanie OSP w Izbiszczach

 • Zarządzenie Nr 141/2012

  2012-06-20 00:00:00

  w sprawie ustalenia maksymalnej normy zużycia paliwa w samochodzie i w urządzeniach specjalnych samochodu pożarniczego będącego na stanie OSP Klepacze

 • Zarządzenie Nr 138/2012

  2012-06-18 00:00:00

  w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz w granicach administracyjnych obejmujących wyodrębnione obszary funkcjonalne uchwalonego uchwałą Nr XXVII/244/01 Rady Miejskiej w Choroszczy

 • ZARZĄDZENIE NR 137/2012

  2012-06-11 00:00:00

  w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Rogowie

 • Zarządzenie Nr 135/2012

  2012-06-06 00:00:00

  w sprawie zmian w budżecie na 2012 r.

 • Zarządzenie Nr 134/2012

  2012-06-04 00:00:00

  w sprawie zmiany planu kont

 • Zarządzenie Nr 133/2012

  2012-05-31 00:00:00

  w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Urzędu Miejskiego w Choroszczy

 • Zarządzenie Nr 136/2012

  2012-05-31 00:00:00

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Sołowianiuk

Data wytworzenia: 2016-10-24

Wprowadzający: Andrzej Sołowianiuk

Data modyfikacji: 2016-10-24

Opublikował: Andrzej Sołowianiuk

Data publikacji: 2016-10-24