Rok 2014

 • ZARZĄDZENIE Nr 98/2012

  2012-01-03 00:00:00

  w sprawie odwołania ze stanowiska pełniącego obowiązki dyrektora Zespołu Szkół w Choroszczy.

 • ZARZĄDZENIE Nr 99/2012

  2012-01-03 00:00:00

  w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół w Choroszczy.

 • ZARZĄDZENIE NR 100/2012

  2012-01-03 00:00:00

  w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz w granicach administracyjnych obejmujących wyodrębnione obszary funkcjonalne uchwalonego uchwałą Nr XXVII/244/01 Rady Miejskiej w Choroszczy

 • ZARZĄDZENIE Nr 102 /2012

  2012-01-03 00:00:00

  w sprawie upoważnienia p.o. Dyrektora Zespołu Szkół w Choroszczy do składania w imieniu Gminy Choroszcz oświadczeń woli w zakresie zarządu mieniem komunalnym.

 • Zarządzenie Nr 101/2012

  2012-01-03 00:00:00

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Sołowianiuk

Data wytworzenia: 2016-10-24

Wprowadzający: Andrzej Sołowianiuk

Data modyfikacji: 2016-10-24

Opublikował: Andrzej Sołowianiuk

Data publikacji: 2016-10-24