Zarządzenie Nr 139/2012

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Choroszczy

ZARZĄDZENIE Nr 139/2012

Burmistrza Choroszczy

z dnia 19 czerwca 2012 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Choroszczy

Na podstawie art. 36a ust. 6, w związku z art. 5c ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z póź. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1.

Powołuje się komisję konkursową w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Choroszczy w następującym składzie:

1) Jerzy Ułanowicz – organ prowadzący szkołę – przewodniczący,

2) Piotr Paweł Dojlida – organ prowadzący szkołę,

3) Józef Waczyński – organ prowadzący szkołę,

4) Bożena Krystyna Krzesak - Mucha – organ sprawujący nadzór pedagogiczny,

5) Agnieszka Olszewska - organ sprawujący nadzór pedagogiczny,

6) Anna Dąbrowska - Czochańska – rada pedagogiczna,

7) Edyta Anna Siemieniuk – rada rodziców,

8) Halina Stasienko- zakładowa organizacja związkowa

9) Krystyna Wasiluk - Richter - zakładowa organizacja związkowa

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Winnicki

Wprowadzający: Andrzej Winnicki

Data modyfikacji: 2012-06-20

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2012-06-20