Zarządzenie Nr 140/2012

w sprawie ustalenia maksymalnej normy zużycia paliwa w samochodzie będącym na stanie OSP w Izbiszczach

ZARZĄDZENIE Nr.140/2012

Burmistrza Choroszczy

z dnia 20 czerwca 2012

w sprawie ustalenia maksymalnej normy zużycia paliwa w samochodzie będącym na stanie OSP w Izbiszczach

Na podstawie art.30 ust 2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001r. Nr.142 poz.1591 ze zm.) oraz art.32 ust 2 z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U z 2009r. Nr.178 poz. 1380 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

Ustala się maksymalną normę zużycia paliwa w wysokości 10 litrów na 100 km przebiegu samochodu NISSAN Pick Up nr. Rej.BIA 54LJ będący w użytkowaniu OSP Izbiszcze na podstawie umowy użyczenia nr 1/2012 z dnia 19 marca 2012r.

§ 2

W przypadku udziału pojazdu w akcjach ratowniczych oraz ćwiczeniach stosowane będą dodatki do norm określone w przepisach funkcjonujących w Państwowej Straży Pożarnej.

§ 3

Zarządzenie wchodzi z mocą obowiązującą od dnia 19 marca 2012r.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Dorota Tomicka

Wprowadzający: Dorota Tomicka

Data modyfikacji: 2012-06-20

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2012-06-20