Zarządzenie Nr 141/2012

w sprawie ustalenia maksymalnej normy zużycia paliwa w samochodzie i w urządzeniach specjalnych samochodu pożarniczego będącego na stanie OSP Klepacze

ZARZĄDZENIE Nr.141/2012

Burmistrza Choroszczy

z dnia 20 czerwca 2012r.

w sprawie ustalenia maksymalnej normy zużycia paliwa w samochodzie i w urządzeniach specjalnych samochodu pożarniczego będącego na stanie OSP Klepacze

Na podstawie art.30 ust 2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001r. Nr.142 poz.1591 ze zm.) oraz art.32 ust 2 z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U z 2009r. Nr.178 poz. 1380 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

Ustala się maksymalne normy zużycia paliwa w samochodzie Renaulit Midliner nr. Rej.BIA VU12 wysokości 27,5 l. na 100 km przebiegu.

§ 2

Ustala się maksymalne normy zużycia paliwa do urządzeń specjalnych:

a) praca autopompy 16,8 litrów na 1 godzinę

b) praca na postoju 8,4 litrów na 1 godzinę

c) praca wentylatora oddymiającego 2 litry na 1 godzinę

d) praca agregatu prądotwórczego 2litry na godzinę

§ 3

W przypadku udziału pojazdu w akcjach ratowniczych oraz ćwiczeniach stosowane będą dodatki do norm określone w przepisach funkcjonujących w Państwowej Straży Pożarnej.

§ 4

Zarządzenie wchodzi z mocą obowiązującą od dnia 20 czerwca 2012r.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Dorota Tomicka

Wprowadzający: Dorota Tomicka

Data modyfikacji: 2012-06-20

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2012-06-20