Archiwum - materiały archiwalne dotyczące konkursów ofert

 • Komunikat Burmistrza Choroszczy

  2015-02-04 00:00:00

  dotyczący zgłaszana przez organizacje pozarządowe kandydatur na członka komisji konkursowej celem opiniowania złożonych ofert dot. realizacji zadania publicznego

 • Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

  2015-01-12 00:00:00

  Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz.1536 z późn.zm.), Burmistrz Choroszczy ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań Gminy Choroszcz z zakresu pomocy społecznej w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin.

 • Zgłaszanie kandydatur do Komisji Konkursowej

  2014-02-06 00:00:00

 • Ogłoszenie-Organizowanie opieki pielęgnacyjnej, socjalnej i medycznej

  2014-01-14 00:00:00

  Organizowanie opieki pielęgnacyjnej, socjalnej i medycznej na terenie miasta i gminy Choroszcz na 2014 rok. Sposób działania – organizowanie fachowej pomocy medycznej i pielęgnacyjnej ludziom najstarszym, chorym i niepełnosprawnym zamieszkałym na obszarze gminy Choroszcz

 • Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

  2013-01-04 00:00:00

  Organizowanie opieki pielęgnacyjnej, socjalnej i medycznej na terenie miasta i gminy Choroszcz na 2013 rok. Sposób działania — organizowanie fachowej pomocy medycznej i pielęgnacyjnej ludziom najstarszym, chorym i niepełnosprawnym zamieszkałym na obszarze gminy Choroszcz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Sołowianiuk

Data wytworzenia: 2016-10-24

Wprowadzający: Andrzej Sołowianiuk

Data modyfikacji: 2016-10-24

Opublikował: Andrzej Sołowianiuk

Data publikacji: 2016-10-24